Зміст

Звіт по Василівському ДНЗ “Дзвіночок”

05.12.2017

КЕКВ Поточні видатки Надійшло коштів за звітний період Касові за звітний період
2111 Заробітна плата 1022314,57 1022314,57
2120 Нарахування на оплату праці 229547,36 229547,36
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 37880,00 37880,00
2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали 600,00 600,00
2230 Продукти харчування 169603,83 169603,83
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 2987,85 2987,85
2250 Видатки на відрядження 1874,00 1874,00
2273 Оплата електроенергії 33444,25 33444,25
2274 Оплата природного газу 0 0
2275 Оплата інших енергоносіїв 46000,00 46000,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 0 0
2800 Інші поточні видатки 0 0
Всього 1544251,86 1544251,86
За рахунок коштів інших надходжень спеціального фонду зроблено  заміну дверей на суму 22000 грн., закуплено мультимедійну  систему 1 шт. на суму 16157грн., витяжку на суму 7843 грн.