Зміст

Звіт по Софіївській_ ЗОШ І ступенів

06.12.2017

КЕКВ Поточні видатки Надійшло коштів за звітний період Касові  за звітний період
2111 Заробітна плата 502817,91 502817,91
2120 Нарахування на оплату праці 112541,95 112541,95
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 6792,35 6792,35
2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали 1092,49 1092,49
2230 Продукти харчування 24224,23 24224,23
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 8534,55 8534,55
2250 Видатки на відрядження 90,00 90,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 0 0
2273 Оплата електроенергії 9860,61 9860,61
2274 Оплата природного газу 0 0
2275 Оплата інших енергоносіїв 61387,29 61387,29
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 199,88 199,88
2800 Інші поточні видатки 0 0
Всього 727541,26 727541,26

 

Спонсори Найменування спонсорської допомоги Сума
Дроздик C.

 

Батьків.коміт

 

Екскурсія

Прод.харч.

12000,00

130,00