Зміст

 
УКРАЇНА
Любимівська селищна рада
Каховського району
Херсонської області
СЕСІЯ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 22/12/2017 року №46 смт Любимівка
Про селищний бюджет на 2018 рік

Відповідно до Бюджетного кодексу України, керуючись висновками комісії з питань планування бюджету, фінансів та оподаткування, п.п.23 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія селищної ради

ВИРІШИЛА:

 1. Визначити на 2018 рік:

  • доходи селищного бюджету в сумі 67 491 665,00 гривень, в тому числі доходи загального фонду селищного бюджету 67 031 845,00 гривень, доходи спеціального фонду  селищного бюджету 459 820,00гривень згідно з додатком № 1 до цього рішення.
  • видатки селищного бюджету в сумі 67 491 665,00 гривень, в тому числі видатки загального фонду  селищного бюджету 67 031 845,00 гривень, видатки спеціального фонду  селищного бюджету 459 820,00 гривень.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів селищного бюджету на 2018 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 67 031 845,00 гривень та спеціальному фонду 459 820,00 гривень згідно з додатком № 2 до цього рішення.

3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів селищного бюджету у сумі 20 000 гривень.

4. Затвердити на 2018 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 3 до цього рішення.

5. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду селищного бюджету на 2018 рік за їх економічною структурою:

–  оплата праці працівників бюджетних установ(код 2110);

– нарахування на оплату  праці (код 2120);

– придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів (2220);

– придбання продуктів харчування (код 2230)

– оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270);

– поточні трансферти місцевим бюджетам  (код 2620);

–  поточні трансферти населенню (код 2730).

6. Затвердити в складі видатків селищного бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 3 547 541,00 гривень згідно з додатком № 4 до цього рішення.

7. Затвердити на 2018 рік  резервний  фонд селищного бюджету у сумі 312 816,00 гривень.

8. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право селищному голові отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України позики на покриття тимчасових касових розривів селищного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

9. Керівникам бюджетних установ селищного бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

10. Установити, що у загальному фонді селищного бюджету на 2018 рік до доходів належать надходження, визначені ст. 64 Бюджетного кодексу України.

11. Установити, що джерелами формування спеціального фонду селищного бюджету України на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені ст. 69.1  Бюджетного кодексу України.

12. Дозволити селищному голові в процесі виконання селищного бюджету здійснювати перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень по загальному та спеціальному (за винятком власних надходжень бюджетних установ) фондах, а по тих статтях, які затверджуються рішенням селищної ради, тільки на підставі змін, внесених до рішення.

13. Надати право селищному голові укласти угоди з головою районної ради на 2018 рік:

– про передачу іншої субвенції  за рахунок доходів селищного бюджету на придбання продуктів харчування учнів – дітей учасників АТО, дітей з малозабезпечених сімей, які є учнями 5-11 класів, дітей, які зареєстровані, як внутрішньо переміщенні особи, дітей із сімей, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (5-11 класи) та учнів не пільгової категорії 1-4 класів шкіл громади, дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування та на заробітну плату праці з нарахуваннями працівників харчоблоку Каїрської, Любимівських  та Василівської, Софіївської шкіл;

–  про передачу  іншої субвенції за рахунок доходів селищного бюджету на оплату праці та нарахування на заробітну плату педагогічним працівникам;

– про передачу  освітньої субвенції з державного бюджету на оплату праці та нарахування на заробітну плату педагогічним працівникам;

– про передачу іншої субвенції на оплату праці, нарахування на заробітну плату технічним  працівникам та інші видатки (на медикаменти, на продукти харчування пільгової категорії дітей та у пришкільному таборі відпочинку, оплата послуг (крім комунальних), оплату комунальних послуг та енергоносіїв за  рахунок додаткової дотації з державного бюджету та доходів селищного бюджету;

–  про передачу медичної субвенції з державного бюджету на утримання закладів первинної медичної допомоги населенню на оплату праці та нарахування на заробітну плату працівникам та інші видатки (на медикаменти, на продукти харчування дітей, оплата послуг (крім комунальних),

– про передачу медичної субвенції з державного бюджету на утримання закладів вторинної медичної допомоги населенню в розмірі 60% від загальної суми медичної субвенції;

– про передачу іншої субвенції за рахунок додаткової дотації з державного бюджету  на електроенергію;

– про передачу іншої субвенції за рахунок доходів селищного бюджету на утримання закладів первинної медичної допомоги населенню на оплату праці та нарахування на заробітну плату працівникам та інші видатки (на медикаменти, оплата послуг (крім комунальних);

– про передачу іншої субвенції  за рахунок доходів селищного бюджету на забезпечення та здійснення видатків селищних та сільських бібліотек, які розташовані на території селищної ради;

– про передачу іншої субвенції за рахунок базової дотації  з державного бюджету на забезпечення соціальними послугами громадян, які не здатні до самообслуговування в зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю;

– про передачу іншої субвенції за рахунок базової дотації  з державного бюджету на забезпечення та здійснення видатків позашкільних закладів освіти.

14. Передати повноваження Каховській РДА на проведення фінансування видатків по державним програмам соціального захисту населення, які здійснюються за рахунок субвенції з державного бюджету.

15. Селищному голові затвердити ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах по кожній бюджетній установі, виходячи з обсягів призначень. Керівникам бюджетних установ встановити контроль за споживанням енергоносіїв у межах затверджених лімітів у фізичних обсягах.

16. Додатки 1- 4 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

17. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету, фінансів та оподаткування.

Селищний голова С.В.Коновалов