Зміст

РІШЕННЯ ВК № 71 від 31.05.2017 року

08.06.2017

ЛЮБИМІВСЬКА    СЕЛИЩНА    РАДА

       Каховського   району      

Херсонської   області

Виконавчий комітет

Рішення № 71

   31.05.2017                                                                                                            смт Любимівка

Про  звіт  щодо  виконання

бюджету селищної   ради

за 2016   рік

    Заслухавши  головного  бухгалтера  селищної  ради  Точьонову І.Г.  про  виконання   бюджету   селищної  ради   за   2016  року, виконавчий комітет

ВСТАНОВИВ :

За  звітний  період  надійшло коштів до дохідної частини бюджету загального фонду у сумі 5 066,6 тис. грн.. при плані 3 801,3 тис. грн.., що становить 133,3 %. Найбільшу питому вагу у загальній сумі доходів складає  єдиний податок – 40,3 % , що становить 2 041,8 тис. грн., який збільшився проти звітного рівня  2015 року на 362,2 тис. грн. за рахунок внесення змін до Бюджетного та Податкового кодексів України.

Дохідна частина спеціального фонду бюджету виконана.

На утримання комунальних закладів селищної ради на 12 місяців 2016 року затверджено  кошторисом  по загальному фонду у сумі 3 945 720,00 гривень. Надійшло коштів  –  2 462 033,58  грн., що складає 62,4 %. Касові видатки склали – 2 462 033,58 грн., фактичні видатки – 2 449 614,20 грн. Фактичні видатки менші  за касові на суму 12 419,38 грн. Різниця між касовими та фактичними видатками виникла за рахунок списання вугілля та залишків з минулого року. КЕКВ 2210 фактичні видатки менші за касові на суму 13 432,34  грн. за рахунок придбання  матеріалів., по КЕКВ 2275 фактичні більші за касові на суму 1 012,96 грн. за рахунок придбання вугілля  та за рахунок не використаних залишків вугілля минулого періоду. Залишок коштів на  рахунку у казначействі відсутній.

      Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду по селищній раді як   по загальному так і спеціальному фондах відсутня.

 Керуючись  ст. 28 Закону  України  „Про місцеве  самоврядування  в  Україні”,  Бюджетним Кодексом  України,  виконавчий комітет                 

ВИРІШИВ :

  1. Звіт щодо виконання бюджету селищної   ради за 2016   рік прийняти до відома.
  2. Передати на розгляд та затвердження сесії селищної ради .

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на селищного голову

Коновалова С.В.                                                                                       

Селищний голова                                                                            С.В.Коновалов