Рішення 175

07.09.2018

 

ЛЮБИМІВСЬКА    СЕЛИЩНА    РАДА

Каховського   району       Херсонської   області

   РІШЕННЯ

Х сесії  селищної ради   VІІ   скликання

 

 27.08.2018 р.                                                              № 175

смт Любимівка

 

Про затвердження Програми

підтримки державної політики

в сфері казначейського обслуговування

місцевого бюджету та забезпечення

матеріально-технічної бази Управління

Державної казначейської служби

у Каховському районі Херсонської області

 

Заслухавши інформацію головного бухгалтера Точьонової І.Г.  про необхідність затвердження Програми  підтримки державної політики в сфері казначейського

обслуговування місцевого бюджету та забезпечення матеріально-технічної бази Управління Державної казначейської служби у Каховському районі Херсонської області,

враховуючи  рішення  виконавчого комітету  від    ___ серпня  2018  року   « Про попередній розгляд Програми  підтримки державної політики в сфері казначейського

обслуговування місцевого бюджету та забезпечення матеріально-технічної бази Управління Державної казначейської служби у Каховському районі Херсонської області, керуючись  статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сесія селищної ради

ВИРІШИЛА :

 

 1. Програму підтримки державної політики в сфері казначейського

обслуговування місцевого бюджету та забезпечення матеріально-технічної бази Управління Державної казначейської служби у Каховському районі Херсонської області на 2018 рік затвердити .

( Програма додається )

 1. Селищному голові Коновалову С.В., головному бухгалтеру Точьоновій І.Г. забезпечити  виконання  Програми протягом 2018 року.
 2. Контроль за виконанням рішення    покласти на постійну  комісію з питань   планування, бюджету, фінансів ,соціальної політики, інвестиційної діяльності та розвитку підприємництва.( голова  комісії Сущенко Ю.В.)

 

 

 

 

Селищний голова                                                                                                 Коновалов С.В.

 1. ПАСПОРТ

 

1.Ініціатор розроблення

Програми

Управління Державної казначейської служби України у Каховському районі

Херсонської області

2.Підстава для розроблення ПрограмиКонцепція розвитку інформаційних технологій Державної казначейської служби України, План заходів щодо модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі на 2016-2018 роки, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 28.11.2016 №1038,

ст.85 Бюджетного кодексу України

3.Розробник ПрограмиУправління Державної казначейської служби України у Каховському районі

Херсонської області

4.Відповідальний виконавець ПрограмиУправління Державної казначейської служби України у Каховському районі

Херсонської області

5.Учасники ПрограмиУправління Державної казначейської служби України у Каховському районі

Херсонської області

6.Термін реалізації Програми2018 рік
7.Джерело фінансування ПрограмиБюджет Любимівської селищної ради Каховського району Херсонської області
8.Обсяг фінансових ресурсів для реалізації Програми16.0 тис.грн.

 

 1. Загальні положення

 

Питання прозорості бюджетного процесу, ефективності використання наявних фінансових ресурсів та цільового спрямування бюджетних коштів місцевих бюджетів набувають особливої актуальності в умовах запровадження нових норм бюджетного законодавства, які сприяють більш ефективному їх використанню.

Ефективне управління місцевими фінансами є основою забезпечення сталого соціально-економічного розвитку села та гарантованого виконання соціальних зобов’язань перед громадянами, запорукою ефективності витрачання бюджетних коштів, збільшення доходів бюджету, а також вирішення низки інших проблем.

У рамках реалізації Стратегії сталого розвитку “Україна-2020”, затвердженої Указом Президента України від 16.01.2015, вживаються заходи щодо підвищення прозорості в управлінні публічними фінансами та ефективності їх розподілу і витрачання, а також впровадження інтегрованої інформаційно-аналітичної системи “Прозорий бюджет” з метою забезпечення доступності інформації про державні фінанси для суспільних потреб, відкритої звітності за всіма коштами, використаними отримувачами бюджетних коштів, на їх офіційних сайтах із забезпеченням доступу в режимі реального часу до всіх транзакцій, що здійснюються на рахунках Державної казначейської служби України.

Ефективне управління державними та місцевими фінансами означає використання сучасних інформаційних технологій, впровадження яких передбачає в тому числі створення якісно нових форм організації діяльності органів Державної казначейської служби України та їх структурних підрозділів, оптимізацію взаємодії з органами державної влади та місцевого самоврядування шляхом надання доступу до державних інформаційних ресурсів, можливості отримувати електронні сервіси з використанням мережі Інтернет.

Відповідно до Бюджетного кодексу України, ст.18 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» від 17.03.2011 № 3166-VІ з метою визначення стратегічних цілей та шляхів модернізації та для забезпечення гармонійного розвитку системи казначейського обслуговування розроблено Стратегію розвитку Державної казначейської служби України.

З метою оптимізації бізнес-процесів Казначейством було запроваджено внутрішню платіжну систему, акредитовано центр сертифікації ключів Державної казначейської служби України, введено в експлуатацію єдину платформу системи обслуговування бюджетів АС  “Є‑Казна”, яка є вдалим поєднанням облікової та платіжної систем і використовує ЕЦП АЦСК ДКСУ. Казначейством запроваджено та постійно розширюється функціонал системи дистанційного обслуговування через програмно-технічний комплекс “Клієнт Казначейства – Казначейство” з використанням електронного цифрового підпису.

Серед пріоритетів діяльності Казначейства – створення інформаційно-аналітичної системи моніторингу виконання бюджетів у режимі реального часу на базі плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі та відповідно до бюджетної класифікації, запровадження системи подання електронної звітності клієнтами Казначейства, інтеграція системи електронного документообігу Казначейства із системою електронної взаємодії органів виконавчої влади (електронні закупівлі, електронний уряд, публікація стану казначейських транзакцій в режимі он-лайн).

Програма розроблена у відповідності до ст.43, 48, 78, 112 Бюджетного кодексу України, які встановлюють функції органів Державної казначейської служби України, наказу Міністерства фінансів України від 23.08.2012р. №938 “Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів”.

 

 

 

3 . Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма

 

На виконання листа ДКСУ від 15.10.2015 №19-10/534-25807 “Щодо субвенцій з місцевих бюджетів”, відповідно до Стратегії розвитку Державної казначейської служби України, з метою удосконалення існуючої системи казначейського обслуговування міського бюджету та забезпечення ефективної організації роботи згідно вимог Бюджетного кодексу України розроблено Програму підтримки державної політики в сфері казначейського обслуговування місцевого бюджету та забезпечення матеріально-технічної бази управління Державної казначейської служби України у Каховському районі Херсонської області.

Запровадження сучасних технологій обслуговування клієнтів, адміністрування баз даних потребує використання сучасної комп’ютерної техніки, здатної витримувати відповідне навантаження та гарантувати повну безпеку збереження даних, стабільність роботи та відмовостійкість інформаційно-телекомунікаційної системи Казначейства. Водночас, через недостатнє фінансування на державному рівні управління вимушене використовувати комп’ютерну техніку, яка фізично та морально застаріла, через свої технічні характеристики (операційні системи, які на даний час розробником не підтримуються, внаслідок чого відповідно не забезпечується необхідний рівень безпеки для запобігання кібер-атакам).

Впровадження з 01.08.2016 Закону України “Про публічні закупівлі” з використанням системи ProZorro та великою кількістю тендерних процедур вимагає перевірки працівниками управління документів та інформації на різних майданчиках. Повномасштабне запровадження СДО та електронної звітності потребує посилення матеріально-технічної бази управління в частині комп’ютеризації та збільшення пропускної потужності каналів зв’язку, посилення захисту інформації.

Необхідність розробки Програми викликана актуальністю даного питання та важливістю залучення додаткових джерел фінансування з місцевих бюджетів.

Враховуючи широку практику запровадження аналогічних програм в інших регіонах, шляхом розв’язання проблеми матеріально-технічної бази управління є залучення місцевих органів влади для удосконалення існуючої системи казначейського обслуговування місцевих бюджетів та забезпечення ефективної взаємодії управління з розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів.

 

 1. Основна мета Програми

 

Метою Програми є :

– підтримка державної політики в сфері казначейського обслуговування;

– забезпечення належного функціонування та удосконалення існуючої системи обслуговування місцевих бюджетів;

– забезпечення функціонування багаторівневої інформаційно-обчислювальної та внутрішньої платіжної систем Казначейства;

– вжиття заходів до захисту інформації, яка обробляється управлінням Казначейства;

– поліпшення та створення зручних умов обслуговування місцевого бюджету;

– удосконалення співпраці з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування шляхом впровадження системи дистанційного обслуговування;

– створення сучасного, ефективного, доступного і безпечного механізму, який дозволить оперативно отримувати необхідну і достовірну інформацію кожному працівнику бюджетної сфери, економно витрачаючи бюджетні кошти і час при прийнятті управлінських рішень.

Така модернізація відповідає вимогам Бюджетного кодексу України, якими встановлюються функції органів Державного казначейства України.

Враховуючи те, що на ефективність та оперативність управління бюджетним фінансовим ресурсом безпосередньо впливають рівень підготовленості кадрового потенціалу, стан автоматизації бюджетного процесу та процедур розподілу і використання бюджетного фінансового ресурсу, досягнення мети Програми потребує комплексного підходу до поліпшення факторів, що впливають на виконання видаткової частини місцевого бюджету.

Так, сучасна система управління бюджетним фінансовим ресурсом характеризується динамічними змінами у нормативно-правовій базі, а також автоматизацією бюджетного процесу та застосування новітніх комп’ютерних технологій. Зазначене вимагає від працівників бухгалтерських служб – учасників бюджетного процесу постійної роботи щодо підвищення кваліфікаційного рівня та оперативного реагування на зазначені зміни.

У напрямку автоматизації процесів управління бюджетним фінансовим ресурсом необхідно відмітити, що в системі виконання бюджетів відбувається модернізація у частині максимального використання новітніх технологій. Так, в органах казначейства запроваджується система дистанційного обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів через програмно-технічний комплекс «Клієнт Казначейства – Казначейство». Поряд з цим, з метою підвищення прозорості бюджетної системи запроваджена робота єдиного веб-порталу використання публічних коштів. Зазначені новації вимагають забезпечення учасників бюджетної системи сучасною комп’ютерною технікою, створення швидкісних та резервних каналів зв’язку та розподілу навантаження по інформаційним потокам, облаштування робочих місць з дотриманням вимог нормативно-правових актів з питань технічного захисту інформації.

Виконання комплексних завдань та заходів Програми дозволить створити умови для істотного підвищення ефективності та прозорості діяльності органів місцевого самоврядування з управління бюджетним фінансовим ресурсом, прискорення процесів його розподілу та використання.

 

 1. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,

визначення джерел фінансування Програми

 

Основними шляхами розв’язання проблем є :

– налагодження постійного та безперебійного обслуговування розпорядників коштів місцевого бюджету в управлінні Державної казначейської служби України у Каховському районі Херсонської області;

– налагодження оперативного управління бюджетним процесом через захищений канал зв’язку шляхом отримання інформації щодо руху коштів у реальному режимі часу не тільки по реєстраційних рахунках, але і по рахунках обліку планових показників, фінансових зобов’язань та відкритих асигнувань, оплати платіжних доручень, фінансування підзвітних установ та надання планових показників та змін до них, що дозволить забезпечити оперативність реагування розпорядниками коштів на зміну бюджетних призначень головним розпорядником і забезпечити тотожність цих показників у звітності;

– автоматизація процесу відображення даних у регістрах бухгалтерського обліку.

Фінансове забезпечення реалізації заходів Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету Любимівської селищної ради у вигляді субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів відповідно до п.2 ст.85 Бюджетного кодексу України виходячи з реальних можливостей бюджету та його пріоритетів.

 1. Очікувані результати, ефективність Програми

В результаті виконання Програми очікується модернізація роботи Управління Казначейства; підвищення ефективності діяльності шляхом широкого використання ресурсів; покращення рівня обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів; прискорення процесу обслуговування та покращення оперативного контролю за бюджетним процесом; запобігання порушенням законодавства в бюджетній сфері; впровадження сучасних інформаційних технологій; застосування сучасних засобів комунікації, які дають змогу спілкуватися з учасниками бюджетного процесу у реальному часі.

         Цілі і переваги, які будуть досягнуті :

 1.   Створення єдиної бази нормативно-довідкової інформації, включаючи єдиний реєстр та функціонально повну мережу розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів.
 2.    Оперативність взяття зобов’язань розпорядниками коштів та поєднання цього процесу з вдосконаленням планування видатків розпорядниками коштів, що позитивно впливатиме на зменшення залишків коштів на рахунках розпорядників коштів та суттєво спростить щорічні процедури закриття бюджетного року.
 3. Одержання головними розпорядниками коштів в режимі реального часу повної, достовірної та детальної інформації про фінансові зобов’язання та касові видатки.
 4. 3абезпечення надання інформації по казначейському обслуговуванню місцевого бюджету з метою прийняття управлінських рішень.
 5.   Зменшення видатків на придбання паперу, розхідних матеріалів, суттєва економія коштів необхідних на забезпечення проїзду посадових осіб розпорядників та одержувачів бюджетних коштів до Управління Казначейства при реалізації та впровадженні програмно-технічного комплексу «Клієнт Казначейства – Казначейство».

 

 1. Контроль за ходом виконання Програми

Контроль за виконанням Програми здійснює Любимівська селищна  рада Каховського району Херсонської області.

Виконавцем заходів, передбачених Програмою, виступає Управління Державної казначейської служби України Каховському районі Херсонської області.