Зміст

Рішення 174

07.09.2018

ЛЮБИМІВСЬКА   СЕЛИЩНА   РАДА

Каховського   району       Херсонської   області

 РІШЕННЯ

Х сесії  селищної ради   сьомого       скликання

 27.08. 2018р. 

смт Любимівка                                                   №  174

                                        

Про  звіт  щодо  виконання

бюджету селищної   ради

за І півріччя 2018   року

по Любимівській селищній раді

 

Заслухавши  головного  бухгалтера  селищної  ради  Точьонову І.Г.  про  виконання   бюджету   селищної  ради   за  І півріччя 2018  року,  селищна  рада  відзначає:

Загальний обсяг доходів селищного бюджету без трансфертів на 6 місяців 2018 року затверджено у сумі   12 836,8 тис. грн. у тому числі:

доходи загального фонду – 12 833,0 тис. грн.

доходи спеціального фонду в сумі  3,8   тис. грн.

З урахуванням внесених змін на протязі року бюджетні призначення дохідної частини затверджено в сумі 12 836,8 тис.грн., фактично надійшло 13 118,8 тис. грн., що становить 102,2 % .

Дохідна частина спеціального фонду бюджету виконана.

За 6 місяців 2018 року видаткова частина загального фонду затверджена кошторисом складає 36 316,3 тис. грн.. Касові видатки склали 33 256,1 тис. грн. Видаткова частина селищного бюджету виконана на 91,7 %, при уточнених бюджетних призначеннях. Своєчасно та в повному обсязі  профінансовані  всі захищені  статті  бюджету.

Залишки коштів на котлових рахунках селищної ради на кінець звітного періоду склали по  загальному  фонду – 32,8 тис. грн

по спеціальному  фонду – відсутні.

Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду по Любимівській селищній раді, як   по загальному так і спеціальному фондах відсутня.

Дебіторська заборгованість виникла із-за передоплати періодичних видань на 2018 рік  у 2017 році та передоплати за використання по електроенергії по загальному  фонду в сумі 35,6 тис.грн. Керуючись  ст. 26 Закону  України  „Про місцеве  самоврядування  в  Україні”,  Бюджетним Кодексом  України,  селищна рада

ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити звіт  про виконання  дохідної  частини  бюджету  селищної  ради   в  сумі

13 118,8 тис. грн.. при  плані  12 836,8 тис. грн що становить 102,2 % .

Затвердити звіт  про виконання  видаткової частини   бюджету  в  сумі   33 256,1 тис. грн   при  плані     36 316,3 тис.грн, що становить  91,7 % виконання.

 

  1. Контроль за виконанням даного рішення сесії покласти на постійну комісію з питань планування бюджету, фінансів та соціальної політики (голова  комісії Сущенко Ю.В.)

 

 

Селищний голова                                                                            С.В.Коновалов