Вступ. Цілі та стратегічні завдання Програми на 2018 рік

РІШЕННЯ

ІІІ сесії VII скликання від 22.12.2017 року

смтЛюбимівка

ПРОГРАМА розвитку

Любимівської селищної ради на 2018 рік

І Вступ

Любимівська селищна рада утворена шляхом добровільного  об’єднання територіальних громад селища Любимівка, сіл Василівка, Софіївка, Комишанка, Лук’янівка, Каїри, станції Завітне.

Відповідно до Методики формування спроможних територіальних громад нова  територіальна громада повинна забезпечити виконання політичної, економічної, соціально-культурної та екологічної функції. Для закріплення позитивних тенденцій та вирішення проблемних питань економічного і соціального розвитку територіальної громади, координації роботи органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, комунальних підприємств необхідно розробити чіткий план дій – програмі соціально-економічного та культурного розвитку населених пунктів Любимівської селищної ради  на 2018 рік

Програма соціально-економічного та культурного розвитку Любимівської селищної ради на 2018 рік  (далі – Програма) розроблена відповідно до вимог законів України “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”, “Про місцеве самоврядування в Україні”,  Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженої Постановою Кабінету міністрів України №385 від 06.08.2014 р.

У Програмі визначено цілі та завдання соціально-економічної та культурної діяльності селищної ради на 2018 р., спрямовані на розвиток територіальної громади  – роботи з  благоустрою, виконання будівельних та ремонтних робіт на об’єктах комунальної та інших форм власності, поповнення дохідної частини бюджету, з метою формування якісного та безпечного середовища життєдіяльності населення.

Заходи Програми фінансуються за рахунок коштів селищного бюджету, субвенцій з обласного чи державного бюджету, коштів підприємств та інвесторів.

У процесі виконання Програма може уточнюватися. Зміни і доповнення до Програми затверджуються сесією Любимівської селищної ради за поданням селищного голови, секретаря ради  або відповідних постійних депутатських комісій.

Звітування про виконання Програми здійснюється за підсумками року.

Цілі та стратегічні завдання Програми на 2018 рік

Відповідно до Стратегії сталого розвитку України «Україна – 2020», Державної та обласної Стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року в громаді основна робота буде спрямована на максимальну мобілізацію ресурсів, розвиток сільських територій, забезпечення доступності та якості надання адміністративних послуг, підвищення якості освіти і медичного обслуговування, рівня соціального захисту, соціальних та інших послуг створення нових робочих місць та підвищення доходів населення .

Основні цілі та завдання Любимівської селищної ради на 2018рік:

 •         формування збалансованого бюджету на основі реальних показників економічного і соціального розвитку  громади на засадах бюджетної децентралізації;
 •         формування сприятливого інвестиційного середовища;
 •         розширення бази оподаткування, створення сприятливих умов для розвитку виробництва, приватного підприємництва, скорочення неофіційного сектора економіки;
 •         забезпечення ефективного управління майном, що належить територіальній громаді, з метою збільшення надходжень до бюджету;
 •         забезпечення соціальної спрямованості бюджету та функціонування соціальної і гуманітарної сфери на рівні державних стандартів;
 •         підвищення прозорості та ефективності використання бюджетних коштів шляхом посилення контролю за дотриманням фінансової дисципліни;
 •         продовження роботи з оптимізації мережі закладів соціально–культурної сфери, удосконалення їхньої структури і функцій та зміцнення матеріально-технічної бази бюджетних установ;
 • будівництво, реконструкція та капітальний ремонт медичних та освітніх закладів;
 • поліпшення умов життєдіяльності громадян, підвищення рівня зайнятості населення, зростання доходів населення, розширення пропозицій товарів і послуг;
 • покращення якості та більшої доступності освіти і медичного обслуговування;
 • підвищення дієвості і стабільності соціального захисту громадян;
 • розвиток агропромислового комплексу;
 • реконструкція та ремонт доріг та вулиць;
 • забезпечення безперебійного енергопостачання населених пунктів селищної ради;
 • модернізація та технічне переоснащення комунального господарства;
 • підтримання належних стандартів життя населення та вирішення пробле зайнятості населення;
 •         недопущення виникнення заборгованості з виплати заробітної плати в бюджетній сфері та по соціальних виплатах;
 •         забезпечення в повному обсязі потреби в асигнуваннях на:

–          оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;

–          проведення розрахунків за електричну, теплову енергію, водопостачання, водовідведення , які споживаються бюджетними установами і організаціями, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості із зазначених видатків;

 •         досягнення сприятливого кредитного рейтингу та рейтингу інвестиційної привабливості Любимівської селищної ради для залучення інвестицій.

В результаті реалізації цих завдань передбачається:

–          досягнення запланованих показників надходжень доходів до бюджету в порівнянні з фактичними показниками попереднього року;

–          забезпечення фінансування в повному обсязі витрат за соціальними статтями, насамперед на заробітну плату, оплату енергоносіїв і комунальних послуг, харчування, медикаменти;

–          підвищення ефективності використання бюджетних коштів.

З метою забезпечення стабільності в життєдіяльності території Любимівської селищної  ради в складний період 2018 року, забезпечення безперебійного функціонування об’єктів комунальної власності та житлово-комунального господарства, ефективного використання землі, природних ресурсів місцевого значення,  збереження та раціонального використання комунального майна  та майна всіх форм власності, залучення інвестицій в розвиток території, забезпечення дотримання прав та свобод громадян, розвитку місцевого самоврядування  на принципах законності, демократичності, гласності та прозорості,  селищна  рада бере на себе  зобов’язання забезпечити: