Зміст

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

19.09.2019

 

 

ЛЮБИМІВСЬКА    СЕЛИЩНА    РАДА

Каховського   району       Херсонської   області

  ПРОЕКТ РІШЕННЯ  

                                          сесії  селищної ради   сьомого  скликання

 від   

смт Любимівка                                                             №       

 

Про затвердження положення

 з підготовки та проведення відкритого

 творчого конкурсу на визначення логотипу

 Любимівської об’єднаної територіальної громади

 

З метою визначення цілей та завдань соціально-економічної та культурної політики Любимівської селищної ради  у 2019 році, відповідно до вимог статті 22 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада:

 

ВИРІШИЛА:

 

  1. Затвердити Положення про відкритий творчий конкурс «Розробка логотипу Любимівської об’єднаної територіальної громади» (додається).
  2. Утворити та подати на затвердження селищному голові кількісний склад Організаційного комітету (додається).
  3. Відділу освіти, культури, молоді та спорту Любимівської селищної ради розпочати організацію та проведення з 10.10.2019 по 10.12.2019 року творчий конкурс на визначення логотипу Любимівської об’єднаної територіальної громади.
  4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника селищного голови Сіліна Івана Васильовича.

 

 

 

Селищний голова                                                                             С.В. Коновалов

Додаток 1 до рішення сесії

Положення

про відкритий творчий конкурс на визначення логотипу Любимівської об’єднаної територіальної громади

І. Загальні положення

1.1. Положення про відкритий творчий конкурс на визначення логотипу Любимівської об’єднаної територіальної громади (далі – Конкурс) встановлює єдині вимоги щодо визначення кращого логотипу Любимівської об’єднаної територіальної громади.

1.2. Логотип – будь-яка комбінація позначень (емблема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів), яка здатна передати унікальність Любимівської об’єднаної територіальної громади та ідентифікувати її серед інших; постійний графічний, словесний, образотворчий або об’ємний знак, комбінований з зображенням, літерами, цифрами, словами або без них.

1.3. Логотип та символіка не замінюють офіційну символіку Любимівської селищної ради Каховського району Херсонської області (гімн, герб і прапор).

 

ІІ. Мета та завдання конкурсу

2.1. Конкурс проводиться з метою:

2.1.1. Створення та визначення логотипу Любимівської об’єднаної територіальної громади, який буде спрямовано на формування позитивного іміджу Любимівської об’єднаної територіальної громади в Україні та за кордоном, розвитку культурного, економічного, наукового та соціального потенціалу міста та використовуватиметься в рекламних та інших заходах;

2.1.2. Здійснення вибору ідеї для символіки Любимівської об’єднаної територіальної громади шляхом забезпечення права жителів територіальної громади у поширенні в Україні позитивних знань про територіальну громаду, його історико-культурну спадщину та економіко-інвестиційний потенціал, через відбір кращого проекту логотипу громади.

2.2. Завданнями Конкурсу є:

1) залучення максимальної кількості учасників до розробки логотипу громади;

2) розробка та визначення логотипу Любимівської об’єднаної територіальної громади, який слугуватиме поширенню інформації про громаду;

3) підвищення привабливості Любимівської об’єднаної територіальної громади на Всеукраїнському та міжнародному рівні.

2.3. Логотип Любимівської об’єднаної територіальної громади може використовуватись:

1) на інформаційно-рекламній продукції про Любимівську об’єднану територіальну громаду;

2) на подарунково-сувенірній продукції про Любимівську об’єднану територіальну громаду;

3) на дороговказах та інших предметах знакування об’єктів туристичної інфраструктури;

4) готельно-ресторанними закладами та іншими закладами туристичної інфраструктури;

5) під час проведення культурно-масових заходів (фестивалів, концертів, парадів, ярмарок, виставок) на місцевому, національному та міжнародному рівнях.

 

ІII. Умови проведення конкурсу

3.1. Для організації та проведення Конкурсу, а також оголошення та висвітлення його результатів, рішенням виконавчого комітету Любимівської селищної ради створюється організаційний комітет з підготовки та проведення Конкурсу (далі – Організаційний комітет).

Головними завданнями організаційного комітету є:

3.1.1. Забезпечення проведення Конкурсу;

3.1.2. Визначення переможця Конкурсу та забезпечення висвітлення підсумків Конкурсу.

3.2. Основною формою роботи Організаційного комітету є засідання.

3.3. Засідання Організаційного комітету є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини його складу.

3.4. Рішення Організаційного комітету приймається більшістю від присутніх членів шляхом відкритого голосування. У разі рівного розподілу голосів, головуючий має право вирішального голосу.

3.5. Члени Організаційного комітету:

1) беруть участь в обговоренні, розгляді та зіставленні конкурсних робіт і забезпечують прийняття рішення про визначення переможця Конкурсу;

2) мають право на ознайомлення з усіма матеріалами, поданими на Конкурс, а також на відображення своєї окремої думки у протоколі засідання;

3) мають право відхилити конкурсну роботу, якщо вона не відповідає вимогам та суперечить основним засадам і принципам громади та чинному законодавству України;

4) залишають за собою право на співробітництво з учасниками, які розробили перспективні ескізи логотипу, щодо надання, в разі  необхідності додаткової пояснювальної  інформації;

5) зобов’язані дотримуватися норм чинного законодавства, об’єктивно та неупереджено розглядати конкурсні пропозиції;

6) мають право залучати до роботи експертів відповідного профілю.

3.6. У Конкурсі можуть брати участь як фізичні, так і юридичні особи.

3.7. Участь у Конкурсі безкоштовна.

3.8. Конкурс проводиться з 10 жовтня  2019 року по 10 грудня  2019 року.

3.9. До участі в Конкурсі допускаються конкурсні роботи, які включають такі елементи візуальної ідентифікації громади:

1) емблема (графічні елементи, образи, шрифти, кольорові рішення);

2) опис (ключова ідея).

3.10. До конкурсних робіт обов’язково додається заявка з відомостями про автора, що включають: прізвище, ім’я, по-батькові, вік, місце роботи (навчання), місце проживання, контактні телефони та електронна адреса.

3.11. Конкурсні роботи надсилаються або подаються на розгляд в електронному та друкованому вигляді за адресою:

74822, Україна, Херсонська область, Каховський район, смт Любимівка, вул. Центральна, 38; osvita_lub@ukr.net  або  lubimivka-selrada@ukr.net.

3.12. Кожен учасник може подати необмежену кількість робіт.

3.13. Організаційний комітет не несе відповідальності за несвоєчасне надходження, втрату чи пошкодження заявки.

3.14. Кінцевий термін подання конкурсних робіт на участь у Конкурсі 30 листопада 2019 року. Організаційний комітет залишає за собою право продовжити строки на подання конкурсних робіт.

3.15. Конкурсні роботи, які надійдуть несвоєчасно або не відповідатимуть умовам Конкурсу, або оформлені з порушенням встановлених правил, до участі у Конкурсі не допускаються.

3.16. Конкурсні роботи, подані на Конкурс, не повертаються і не рецензуються.

3.17. Проведення Конкурсу супроводжується інформаційною кампанією з метою об’єктивного, відкритого доступу до інформації про Конкурс та його безпосереднього відстеження громадськістю.

3.18. Конкурсні роботи повинні містити графічне зображення логотипу, специфікації кольорів, авторські пояснення щодо виконання логотипу, а також супроводжуватися заявою, підписаною автором роботи, про те, що він (вона) у разі перемоги даної конкурсної роботи передає права інтелектуальної власності на конкурсну роботу організатору конкурсу (Виконавчому комітету Любимівської селищної ради та Любимівській селищній раді) і дає дозвіл на вільне використання його в рекламно-інформаційних та промоційних цілях.

3.19. Факт участі у Конкурсі означає ознайомлення та повну згоду учасників з Положенням про конкурс.

 

  1. Вимоги до конкурсних робіт

4.1. Логотип повинен бути оригінальним за ідеєю та змістом художнього рішення, які відображатимуть мету і завдання Конкурсу, бути сучасним, багатогранним графічним елементом.

4.2. Логотип повинен бути унікальним, лаконічним та передавати ключову характеристику Любимівської об’єднаної територіальної громади, ідентифікувати його на регіональному, національному та міжнародному рівнях, формувати позитивний імідж території при проведенні публічних заходів.

4.3. Графічне зображення повинно являти собою логотип, що асоціюється з образом, історією, культурою та традиціями Любимівської об’єднаної територіальної громади, спрямований на підвищення духу патріотизму, любові жителів до Любимівської об’єднаної територіальної громади, формування духовності, виховання молодого покоління в дусі поваги до історії, народних традицій, звичаїв тощо.

4.4. Логотип повинен відповідати нормам моралі та етики.

4.5. Логотип повинен бути максимально спрощеним для виготовлення, без перевантаження зайвою інформацією.

4.6. Логотип повинен бути однаково естетично привабливим як в кольоровому (художньому), так і чорно-білому (графічному) виконанні.

4.7. Проект логотипу повинен супроводжуватись описом.

4.8. Логотип повинен бути придатний для використання та нанесення на різноманітних предметах, матеріалах, наприклад, друкованих виданнях, сувенірній продукції (папір, картон, скло, дерево, метал), кераміці, фото-, відео- матеріалах, вивісках, веб-ресурсах тощо.

4.9. Відповідність технологічним вимогам (збереження можливості читання при змінах розміру, однаково вдалий вигляд як в кольоровому, так і в монохромному варіанті).

4.10. Приклади поєднання логотипу разом з офіційною символікою міста.

4.11. Надання письмового обґрунтування змісту логотипу у паперовому та електронному вигляді.

4.12. На конкурс логотипів не допускається подання зображення, права інтелектуальної власності на які (елементи яких) належать іншим власникам.

 

  1. Технічні вимоги та параметри

5.1. Графічне зображення подається на електронних носіях:

5.1.1. у растровому форматі файлів (*jpeg, *tif, *png+альфа);

5.2. Логотип має бути розроблений в 4-х варіантах зображення:

5.2.1. повнокольорове зображення на білому тлі;

5.2.2. чорно-біле зображення на білому тлі;

5.2.3. кольорове зображення на чорному тлі;

5.2.4. чорно-біле зображення на чорному тлі.

5.3. Назва конкурсної роботи (імена файлів) повинна містити прізвище автора та номер варіанту.

 

  1. Визначення переможців Конкурсу

6.1. Результати роботи Оргкомітету оформлюються протоколом засідання.

6.2. Протокол засідання містить інформацію:

– дату, час та місце проведення;

– прізвища, імена та по батькові членів Оргкомітету;

– прізвище, імена та по батькові конкурсантів;

– результати голосування.

6.3. Інформація про результати роботи Оргкомітету є відкритою.

6.4. Оргкомітет визначає переможця відповідно до критеріїв, зазначених у цьому Положенні, протягом 15 днів після завершення прийому заявок визначає переможця.

6.5. Оргкомітет залишає за собою право не коментувати причину відхилення пропозицій, які не стали переможцями Конкурсу.

6.6. Організаційний комітет залишає за собою право вимоги в учасника, який розробив перспективний ескіз логотипу, надати необхідні додаткові матеріали.

6.7. Організаційний комітет та організатор Конкурсу залишають за собою право використовувати надані конкурсні роботи в некомерційних цілях і без винагороди автору, але з обов’язковим зазначенням імені автора.

 

VIІ. Нагородження переможця Конкурсу

7.1. Оголошення результатів Конкурсу оприлюднюються на офіційному сайті Любимівської селищної ради.

7.2. Переможець конкурсу отримує диплом та винагороду у розмірі 3000 (три тисячі) гривень.

7.3. Після оголошення переможця Конкурсу робота стає власністю виконавчого комітету Любимівської селищної ради та Любимівської селищної ради.

7.4. Право щодо використання логотипу автора-переможця Конкурсу передається виконавчому комітету Любимівської селищної ради та Любимівській селищній раді.

7.5 Офіційне нагородження переможця Конкурсу проводить селищний голова.

7.6. Любимівська селищна рада затверджує результати Конкурсу і логотип Любимівської об’єднаної територіальної громади для реалізації та практичного використання.

 

VIII. Авторські права

8.1. Виключні майнові авторські та суміжні права, а саме виключне право на використання логотипу переможця і виключне право на дозвіл або заборону використання логотипу переможця передаються Виконавчому комітету Любимівської селищної ради та Любимівській селищній раді.

8.2. Переможець Конкурсу зобов’язаний укласти з Любимівською селищною радою договір про передачу виключних майнових авторських та суміжних прав на логотип.

8.3. У разі, якщо переможець Конкурсу протягом 10 днів з моменту оголошення результатів Конкурсу відмовляється укласти договір про передачу виключних майнових авторських та суміжних прав на логотип, Оргкомітет обирає переможцем наступного за кількістю голосів.

8.4. Організаційний комітет гарантує не використовувати та не передавати третім особам ескізи логотипів, які були представлені на Конкурс, але не стали переможцями, без дозволу авторів ескізів логотипу.

8.5. Організаційний комітет не несе ніяких зобов’язань щодо будь-яких прав третьої сторони.

 

 

Секретар селищної ради                                                                   В.ЖУЖА

Додаток 2 до рішення сесії

 

СКЛАД

організаційного комітету з підготовки та проведення

відкритого творчого конкурсу на визначення логотипу

Любимівської об’єднаної територіальної громади

КОНОВАЛОВ Сергій Васильович, голова селищної ради,

голова організаційного комітету;

СІЛІН Іван Васильович, перший заступник селищного голови;

 

ЖУЖА Валентина Григорівна, секретар селищної ради;

 

СОЛОМОНОВА Марія Дмитрівна, секретар виконавчого комітету;

 

ТОЧЬОНОВА Інна Григорівна, головний бухгалтер;

 

КОВАЛЕВИЧ Світлана Валентинівна, начальник відділу освіти, культури,

молоді та спорту;

 

СОЛДАТОВА Тетяна Валеріївна, головний спеціаліст відділу освіти,

культури, молоді та спорту;

 

ГОРБЕНКО , в.о. старости Василівського старостинського округу;

 

ІСЛАМОВА Віра Василівна, вчитель історії і права Любимівського

ЗДПЗСО№2;

 

КОНДРАТЬЄВ Олександр Сергійович, вчитель історії і права Каїрського

ЗПЗСО;

 

ГРЕК Михайло Вікторович, вчитель історії і права Василівського

ЗПЗСО;

 

ЖАК Лілія Петрівна,   депутат селищної ради;

 

депутат ______________;

 

громадські діячі.

 

 

Секретар ради                                                                   В.Г. Жужа