ПРОЕКТ РІШЕННЯ

29.11.2018

ЛЮБИМІВСЬКА    СЕЛИЩНА    РАДА

Каховського   району       Херсонської   області

   

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

XІV сесії селищної ради  сьомого скликання

 

«» грудня 2018 року

смт  Любимівка

 

Про створення комунальної установи

« Територіальний

центр надання соціальних послуг

Любимівської селищної ради»

 

Відповідно до статті 46 Конституції України, розпорядження Кабінету Міністрів України №333-р від 01.04.2014 року «Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні», Постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2009 року №1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)», Наказу Міністерства соціальної політики №753 від 12.07.2016 року «Про затвердження Типового штатного нормативу чисельності працівників територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)», керуючись статтею 25, пункту 6 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада

ВИРІШИЛА:

 1. Утворити 01.2018 року комунальну установу «Територіальний центр надання соціальних послуг Любимівської селищної ради».
 2. Затвердити Положення про комунальну установу «Територіальний центр надання соціальних послуг Любимівської селищної ради» (додається).
 3. Доручити призначеному керівнику комунальної установи провести всі

необхідні дії щодо державної реєстрації комунальної установи «Територіальний центр надання соціальних послуг Любимівської селищної ради» як юридичної особи, в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відповідно до чинного законодавства.

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Першого заступника селищного голови Сіліна І.В. та  постійну комісію з питань з питань   освіти, культури, охорони здоров’я, спорту та у справах молоді, соціального захисту , голова комісії Жак Л.П.

 

Селищний голова                                                 С.В. Коновалов

ПОГОДЖЕНО

Директор Департаменту соціального захисту населення Херсонської обласної державної адміністрації

________________Причина Г.Г

«___» ____________________ 2018 р.

 

                     ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення

Любимівської селищної ради

від   року №

  

 

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

 

            про комунальну установу « Центр з надання соціальних послуг»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Комунальна установа «Центр з надання соціальних послуг» (далі – Центр) є бюджетною установою, рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації якої приймає Любимівська селищна рада .

Центр утворюється для надання соціальних послуг громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, за місцем проживання, в умовах стаціонарного, тимчасового або денного перебування( виключити  виділене,тому  що немає  відділень  стаціонарного та денного перебування)

Діяльність  Центру повинна відповідати критеріям діяльності суб’єктів, що надають соціальні послуги.

2.Центр  у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Мінсоцполітики, актами інших центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також цим Положенням.

3.Центр проводить свою діяльність на принципах адресності та індивідуального підходу, доступності та відкритості, добровільного вибору отримання чи відмови від надання соціальних послуг, гуманності, комплексності, максимальної ефективності використання бюджетних коштів, законності, соціальної справедливості, забезпечення конфіденційності, дотримання державних стандартів соціальних послуг, етичних норм і правил.

4.На надання соціальних послуг в  Центрі мають право:

– громадяни похилого віку, інваліди, хворі (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнані такими в порядку, затвердженому МОЗ;

– громадяни, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв’язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижчий ніж прожитковий мінімум для сім’ї;

– сім’ї, діти та молодь,  які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, в тому числі сім’ї учасників Операції об’єднаних сил та внутрішньо переміщені особи;

– патронатні, прийомні сім’ї і дитячі будинки сімейного типу.

 1. Центр утворюється за наявності необхідної матеріально-технічної бази, зокрема приміщень, що відповідають будівельним, технічним, санітарно-гігієнічним нормам, вимогам пожежної безпеки та іншим нормам відповідно до законодавства.

6.Положення про Центр, його структура затверджуються Любимівською селищною радою за погодженням з Департаментом соціального захисту  Херсонської обласної державної адміністрації.

Кошторис, фонд оплати праці та штатний  розпис Центру затверджується  Любимівською селищною радою.

 1. Методичне забезпечення діяльності Центру здійснює Мінсоцполітики, координацію та контроль за забезпеченням його діяльності – в установленому порядку Департаментом соціального захисту  Херсонської обласної державної адміністрації, організаційно-методичне забезпечення та контроль за додержанням законодавства про надання соціальних послуг –  Херсонським обласним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

8.Основними завданнями  Центру є:

виявлення громадян   похилого  віку, інвалідів,   сімей ,дітей  та  молоді,зазначених у  пункті  4 цього  положення, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, формування електронної бази даних, визначення (оцінювання) їх індивідуальних потреб у наданні соціальних послуг;

-забезпечення якісного надання соціальних послуг;

-проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню в складні життєві обставини сімей, дітей та молоді;

-здійснення соціального супроводу сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, надання їм соціальних послуг за результатами проведеної оцінки потреб їх у таких послугах;

-організація здійснення наставництва над дитиною, яка проживає у закладах для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, іншому закладі для дітей;

-забезпечення взаємодії із структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, встановлення зав’язків з фізичними особами, родичами громадян, яким надаються соціальні послуги.

Центр, відповідно до покладених на нього завдань, здійснює заходи щодо:

1.-виявлення та облік  громадян,сімей,дітей та молоді,зазначених у  пункті 4 цього  Положення, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги;

– організації   надання  соціальних  послуг цим категоріям  громадян відповідно  до цільового  призначення  відділень  центру,

-контролю у межах повноважень за цільовим використанням державної допомоги при народженні дитини,

-соціальної та психологічної адаптації дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою підготовки до самостійного життя, організації здійснення наставництва;

-соціального супроводження прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу, а також соціального супроводу дітей, які перебувають під опікою, піклуванням, за поданням служби у справах дітей;

-інформування населення про соціальні послуги, які надаються відповідно до законодавства;

проведення оцінки потреб громадян   похилого віку сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, у тому числі сімей учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб, визначає соціальні послуги та методи соціальної роботи, забезпечує психологічну підтримку;

– складання плану реабілітації особи, яка постраждала від торгівлі людьми;

– впровадження новітніх соціальних технологій, спрямованих на недопущення, мінімізацію чи подолання складних життєвих обставин (у тому числі щодо патронату над дитиною);

– узагальнює на місцевому рівні статистичні дані та готує інформаційно-аналітичні матеріали стосовно проведеної соціальної роботи, які подає регіональному центру та органу, який його утворив;

– співпрацює з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, навчальними закладами, закладами охорони здоров’я, територіальними структурними підрозділами Національної поліції.

Добавить пункт:

9.У центрі   можуть створюватись  такі структурні  підрозділи:

1)  відділення соціальної  допомоги вдома,

2) відділення  соціальної служби для  сім’ї,дітей  та  молоді,

3)інші підрозділи,діяльність яких спрямована на  надання соціальних  послуг громадянам,зазначеним у  пункті 4 цього  Положення

Центр  з надання  соціальних послуг  має  право створювати у   населених  пунктах об’єднаної територіальної  громади робочі місця соціальних  робітників та фахівців для  надання  соціальних  послуг громадянам, зазначеним  у  пункті 4 цього  положення за  їх  місцем  проживання.

 1. Центр очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади в установленому порядку Любимівською селищною радою за пропозицією селищного голови та погодженнями Департаменту соціального захисту населення Херсонської обласної державної адміністрації та Херсонського обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді..

 

11.Директор Центру:

1) організовує роботу  Центру, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Центр завдань, забезпечує проведення моніторингу та оцінку якості соціальних послуг, визначає ступінь відповідальності працівників;

2) затверджує посадові обов’язки  працівників  Центру;

3) координує діяльність працівників Центру;

4) подає Любимівській селищній раді пропозиції щодо штатного розпису, кошторису витрат Центру;

5) укладає договори, діє від імені Центру і представляє його інтереси;

6) розпоряджається коштами Центру в межах затвердженого кошторису витрат та відповідно до їх цільового призначення, в тому числі на оплату:

-проведення щорічного профілактичного медичного огляду соціальних працівників та соціальних робітників  Центру, які безпосередньо надають соціальні послуги;

-придбання для соціальних працівників та соціальних робітників спецодягу, взуття, велосипедів, проїзних квитків (або грошової компенсації за їх придбання);

-підвищення кваліфікації осіб, які надають соціальні послуги;

7) призначає в установленому порядку на посаду і звільняє з посади працівників  Центру;

8) видає у межах своєї компетенції накази (в тому числі щодо здійснення (припинення) обслуговування громадян), організовує і контролює їх виконання;

 1. Центр утримується за рахунок коштів, які відповідно до Бюджетного кодексу України виділяються з місцевого бюджету на соціальний захист населення та соціальне забезпечення, інших надходжень, від надання платних соціальних послуг, а також благодійних коштів громадян, підприємств, установ та організацій.
 2. Гранична чисельність і фонд оплати праці працівників Центру затверджуються Любимівською селищною радою.

Умови оплати праці працівників Центру та штатна чисельність визначаються відповідно до законодавства з питань оплати праці, норм часу, чисельності та типового штатного нормативу чисельності працівників  територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) та Центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, що затверджуються наказами Мінсоцполітики.

14.Для надання соціальних послуг Центр має право залучати на договірних засадах інші підприємства, установи, організації та фізичних осіб, зокрема волонтерів.

У Центрі (додати ):  може  створюватись мультидисциплінарна команда відповідно до Порядку організації мультидисциплінарного підходу з надання соціальних послуг , затвердженого наказом Мінсоцполітики.

15.Центр має право в установленому порядку отримувати гуманітарну та благодійну допомогу, в тому числі із-за кордону, яка використовується для надання допомоги громадянам, зазначеним у пункті 4 цього Положення, та поліпшення матеріально-технічної бази  Центру.

 1. Перевірка роботи та контроль за організацією діяльності, пов’язаної із наданням соціальних послуг Центру, ревізії фінансово-господарської діяльності центру проводяться відповідно до законодавства України.
 2. Центр у своїй діяльності забезпечує дотримання вимог Закону України“Про захист персональних даних”.
 3. Центр є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із своїм найменуванням, штампи та бланки.
 4. Юридична адреса:
 5. Скорочене найменування –