Зміст

Про створення комунального некомерційного Підприємства «Амбулаторія загальноїпрактики – сімейної медициниЛюбимівської селищної радиКаховського району Херсонської області».

29.03.2019

ЛЮБИМІВСЬКА    СЕЛИЩНА    РАДА

Каховського   району       Херсонської   області

    ПРОЕКТ РІШЕННЯ

  XVІ сесії  селищної ради   VІІ   скликання

 

від _________2019 року                                                            

 смт Любимівка

 

Про створення комунального некомерційного

Підприємства «Амбулаторія загальної

практики – сімейної медицини

Любимівської селищної ради

Каховського району Херсонської області».

 

З метою забезпечення доступності і якості надання первинної медико- санітарної допомоги населенню Любимівської об’єднаної територіальної громади, керуючись статтями 25-26, 32, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 16, 18, 35і Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», Законом України від 07.07.2011 року №3671-VI «Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я щодо удосконалення надання медичної допомоги»,         частини першої статті 13 Закону України «Про співробітництво територіальних громад», Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», статтями 56, 57, 78 Господарського кодексу України, статтями 87, 88 Цивільного кодексу України, статтею 89 Бюджетного кодексу України, постановою КМУ №642 від 16.10.2014р.,  розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 року№1033 «Про схвалення Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я», наказом Міністерства охорони здоров’я України від 02.09.2016 року № 928 «Про втрату чинності наказу Міністерства охорони здоров’я України від 23 лютого 2000 року № 33» та «Операційним керівництвом» вид. 1 квітень 2018 року «Як організувати систему надання первинної медичної допомоги на місцевому рівні»  селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

 1. Створити Комунальне некомерційне підприємство «Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини Любимівської селищної ради Каховського району Херсонської області».
 2. Визначити повне найменування новоствореної юридичної особи – Комунальне некомерційне підприємство «Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини Любимівської селищної ради Каховського району Херсонської області», скорочене найменування – КНП «АЗПСМ Любимівської селищної ради».
 3. Визначити наступне місцезнаходження підприємства: 74822 Україна Каховський район Херсонська область смт Любимівка. вулиця Л. Українки, 69.
 4. Затвердити Статут комунального некомерційного підприємства «Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини Любимівської селищної ради Каховського району Херсонської області» (Додаток №1).
 5. Призначити керівником підприємства ( головним лікарем ) Жара Ігоря Йосиповича шляхом підписання з ним контракту .
 6. Уповноважити  головного лікаря КНП «Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини Любимівської селищної ради Каховського району Херсонської області» Жара Ігоря Йосиповича на здійснення дій необхідних для проведення  державної  реєстрації Статуту комунального некомерційного підприємства «Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини Любимівської селищної ради Каховського району Херсонської області» та здійснити заходи відповідно до чинного законодавства для державної реєстрації вищезазначеної юридичної особи.
 7. Затвердити штатну структуру КНП «Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини Любимівської селищної ради Каховського району Херсонської області» (Додаток №2);
 8. Закріпити майно за новоствореним комунальним некомерційним підприємством на праві оперативного управління (Додаток №3);
 9. Уповноважити селищного голову Любимівської селищної ради Коновалова С.В. підписати контракт з головним лікарем КНП КНП «АЗПСМ Любимівської селищної ради» Жаром І.Й.
 10. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань транспорту, зв’язку, житлово-комунального господарства та будівництва

 

Селищний голова                                           С.В.Коновалов

 

ЗАРЕЄСТРОВАНО:                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО:

Виконавчий комітет                                                  Рішенням XVІ сесії VІІ скликання

Любимівської селищної ради                                  скликання Любимівської селищної ради

Реєстраційний № __________                                   № _____ від « ____ » ___________ 2019 р.

від « ____ » ___________ 2019 р.

 

 

 

 

 

СТАТУТ

комунального некомерційного підприємства

 “Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини

Любимівської селищної ради      Каховського району Херсонської області”

 

2019 рік

 

 

 

 

 

 1. Загальні положення
  • КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини Любимівської селищної ради Каховського району Херсонської області” (далі – Підприємство) є закладом охорони здоров’я – комунальним унітарним некомерційним підприємством, що надає медичну допомогу будь-яким особам у порядку та на умовах, встановлених законодавством України та цим Статутом, а також вживає заходів із профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров’я.
  • Підприємство утворено за рішенням Любимівської селищної ради (далі- Засновник) від ___.____. 2019 року № _______ (______ сесія сьомого скликання Любимівської селищної ради Каховського району Херсонської області) відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”. Майно підприємства є власністю Любимівської об’єднаної територіальної громади в особі Любимівської селищної ради Каховського району Херсонської області.
  • Підприємство утворено на базі майна Любимівської об’єднаної

територіальної громади.

 • Засновником, власником та органом управління майном Підприємства є Любимівська об’єднана територіальна громада в особі Любимівської селищної ради. Підприємство є підпорядкованим, підконтрольним та підзвітним Засновнику.
 • Підприємство провадить господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку.
 • Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) Підприємства або їх частини серед засновників (учасників), працівників комунального некомерційного підприємства (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.
 • Не вважається розподілом доходів Підприємства, в розумінні п.1.6.

Статуту, використання Підприємством власних доходів (прибутків) виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) і напрямів діяльності, визначених Статутом.

 • Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України, Господарським та Цивільним кодексами України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, загальнообов’язковими для всіх закладів охорони здоров’я наказами та інструкціями Міністерства охорони здоров’я України, загальнообов’язковими нормативними актами інших центральних органів виконавчої влади, відповідними рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування і цим Статутом.
 1. Найменування та місцезнаходження
  • Найменування:
   • Повне найменування Підприємства: КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини Любимівської селищної ради Каховського району Херсонської області”
   • Скорочене найменування підприємства: КНП “АЗПСМ Любимівської селищної ради Каховського району Херсонської області “
  • Місцезнаходження Підприємства: 748222Херсонська область Каховський район смт. Любимівка вулиця Л.Українки, будинок 69.
 2. Мета і предмет діяльності
 • Основною метою створення Підприємства є надання первинної медичної допомоги та здійснення управління медичним обслуговуванням населення, включаючи і те, яке постійно проживає (перебуває) на території Любимівської об’єднаної територіальної громади та не обмежується населеними пунктами, що входять до складу громади; а також вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров’я.
 • Відповідно до поставленої мети, предметом діяльності Підприємства є:

медична практика з надання первинної та інших видів медичної допомоги населенню;

забезпечення права громадян на вільний вибір лікаря з надання первинної медичної допомоги у визначеному законодавством порядку;

організація надання первинної медичної допомоги у визначеному

законодавством порядку, в тому числі надання невідкладної медичної допомоги в разі гострого розладу фізичного чи психічного здоров’я пацієнтам, які не потребують екстреної, вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги;

проведення профілактичних щеплень;

планування, організація, участь та контроль за проведенням профілактичних оглядів та диспансеризації населення, здійснення профілактичних заходів, у тому числі безперервне відстеження стану здоров’я пацієнта з метою своєчасної профілактики, діагностики та забезпечення лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів;

консультації щодо профілактики, діагностики, лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів, а також щодо ведення здорового способу життя;

взаємодія з суб’єктами надання вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги з метою своєчасного діагностування і забезпечення дієвого лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів з урахуванням особливостей стану здоров’я пацієнта;

організація відбору і направлення хворих на консультацію і лікування до закладів охорони здоров’я і закладів, що надають вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу, а також відбору хворих на санаторно-курортне лікування та реабілітацію у визначеному законодавством порядку;

 

забезпечення дотримання міжнародних принципів доказової медицини та галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я;

упровадження нових форм та методів профілактики, діагностики, лікування та реабілітації захворювань та станів;

проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачею листків непрацездатності;

направлення на медико-соціальну експертизу осіб зі стійкою втратою працездатності;

участь у проведенні інформаційної та освітньо – роз’яснювальної роботи серед населення щодо формування здорового способу життя;

участь у державних та регіональних програмах щодо організації пільгового забезпечення лікарськими засобами населення у визначеному законодавством порядку та відповідно до фінансового бюджетного забезпечення галузі охорони здоров’я;

участь у державних та регіональних програмах щодо скринінгових обстежень, профілактики, діагностики та лікування окремих захворювань у порядку, визначеному відповідними програмами та законодавством;

участь у визначенні проблемних питань надання первинної та іншої медичної допомоги у Любимівській об’єднаній територіальній громаді та шляхів їх вирішення;

надання рекомендацій органам місцевого самоврядування щодо розробки планів розвитку первинної та іншої медичної допомоги Любимівської об’єднаної територіальної громади;

медична практика;

визначення потреби структурних підрозділів Підприємства і населення в лікарських засобах, виробах медичного призначення, медичному обладнанні та транспортних засобах для забезпечення населення доступною, своєчасною та якісною медичною допомогою;

 

моніторинг забезпечення і раціонального використання лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання і транспортних засобів;

забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Підприємства;

зберігання, перевезення, придбання, пересилання, відпуск, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, замісників їх аналогів, отруйних та сильно дійних речовин (засобів) згідно з вимогами чинного законодавства України;

залучення медичних працівників до надання первинної медико-санітарної та іншої медичної допомоги, в тому числі залучення лікарів, що працюють як фізичні особи – підприємці за цивільно-правовими договорами, підтримка професійного розвитку медичних працівників для надання якісних послуг;

закупівля, зберігання та використання ресурсів, необхідних для надання медичних послуг, зокрема лікарських засобів (у т. ч. наркотичних засобів та прекурсорів), обладнання та інвентарю;

координація діяльності лікарів з надання первинної медичної допомоги з іншими суб’єктами надання медичної допомоги, зокрема закладами вторинної та третинної медичної допомоги, санаторіями, а також з іншими службами, що опікуються добробутом населення, зокрема соціальною службою, та  правоохоронними органами;

надання платних послуг із медичного обслуговування населення відповідно до чинного законодавства України;

надання елементів паліативної допомоги пацієнтам на останніх стадіях перебігу невиліковних захворювань, яка включає комплекс заходів, спрямованих на полегшення фізичних та емоційних страждань пацієнтів, моральну підтримку членів їх сімей;

надання будь-яких послуг іншим суб’єктам господарювання, що надають первинну медичну допомогу на території Любимівської об’єднаної територіальної громади;

організація та проведення зборів, нарад, конференцій, круглих столів, семінарів тощо; інші функції, що випливають із покладених на Підприємство завдань

 

 1. Правовий статус
  • Підприємство є юридичною особою публічного права. Права та обов’язки юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної реєстрації.
  • Підприємство користується закріпленим за ним комунальним майном, що є власністю Любимівської селищної ради Каховського району Херсонської області.
  • Підприємство провадить некомерційну господарську діяльність, організовує свою діяльність відповідно до плану, затвердженого Засновником, самостійно організовує виробництво продукції (робіт, послуг) і реалізує її за цінами (тарифами), що визначаються в порядку, встановленому законодавством.
  • Збитки, завдані Підприємству внаслідок виконання рішень органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, які було визнано судом неконституційними або недійсними, підлягають відшкодуванню зазначеними органами добровільно або за рішенням суду. Для провадження господарської некомерційної діяльності Підприємство залучає і використовує матеріально- технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством.
  • Підприємство має самостійний баланс, рахунки в Державній казначейській службі України, установах банків, круглу печатку зі своїм найменуванням, штампи, а також бланки з власними реквізитами.
  • Підприємство має право укладати угоди (договори), набувати майнових та особистих немайнових прав, нести обов’язки, бути стороною, яка бере участь у справі, що розглядається в судах України, міжнародних та третейських судах.
  • Підприємство, за погодженням із Засновником, визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність і затверджує штатний розпис.
  • Підприємство надає медичні послуги на підставі ліцензії на медичну практику. Підприємство має право здійснювати лише ті види медичної практики, які дозволено органом ліцензування при видачі ліцензії на медичну практику.
 2. Статутний капітал. Майно та фінансування
  • Майно Підприємства є комунальною власністю і закріплюється за ним на праві оперативного управління. Майно Підприємства становлять необоротні та оборотні активи, основні засоби та грошові кошти, а також інші цінності, передані йому Засновником, вартість яких відображається у самостійному балансі Підприємства.
  • Підприємство не має права відчужувати або іншим способом розпоряджатись закріпленим за ним майном, що належить до основних фондів, без попередньої згоди Засновника. Підприємство не має права безоплатно передавати належне йому майно третім особам (юридичним чи фізичним особам), крім випадків, прямо передбачених законодавством. Усі питання, які стосуються відмови від права на земельну ділянку, що перебуває на балансі Підприємства, або її відчуження, вирішуються виключно Засновником.

 

 • Джерелами формування майна та коштів Підприємства є:
  • Комунальне майно, передане Підприємству відповідно до рішення про його створення.
  • Кошти місцевого бюджету (бюджетні кошти).
  • Власні надходження Підприємства від здачі в оренду (за згодою Засновника) майна, закріпленого на праві оперативного управління; кошти та інше майно, одержані від реалізації продукції (робіт, послуг).
  • Цільові кошти.
  • Кошти, отримані за договорами з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення.
  • Кредити банків.
  • Майно, придбане у інших юридичних або фізичних осіб.
  • Майно, що надходить безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних благодійних внесків, пожертвувань юридичних та фізичних осіб; надходження коштів на виконання програм соціально-економічного розвитку регіону, програм розвитку медичної галузі.
  • Майно та кошти, отримані з інших джерел, не заборонених

законодавством України.

 • Інші джерела, не заборонені законодавством. Вилучення майна Підприємства може мати місце лише у випадках, передбачених чинним законодавством України.
 • Статутний капітал Підприємства становить:
 • Підприємство може одержувати кредити для виконання статутних завдань під гарантію Засновника.
 • Підприємство має право надавати в оренду майно, закріплене за ним на праві оперативного управління, юридичним та фізичним особам відповідно до законодавства України та локальних нормативних актів органів місцевого самоврядування.
 • Підприємство самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський облік, веде статистичну, бухгалтерську та медичну звітність і подає її органам, уповноваженим здійснювати контроль за відповідними напрямами діяльності Підприємства у визначеному законодавством порядку.
 • Власні надходження Підприємства використовуються відповідно до законодавства України.
 1. Права та обов’язки.
  • Підприємство має право:
   • Звертатися в порядку, передбаченому законодавством, до центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств і організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, для отримання інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Підприємство завдань.
   • Самостійно планувати, організовувати і провадити свою статутну діяльність, визначати основні напрями свого розвитку відповідно до своїх завдань і цілей, у тому числі спрямовувати отримані від господарської діяльності кошти на утримання Підприємства та його матеріально-технічне забезпечення.
   • Укладати господарські угоди з підприємствами, установами,

організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також фізичними особами відповідно до законодавства. Здійснювати співробітництво з іноземними організаціями відповідно до законодавства.

 • Самостійно визначати напрями використання грошових коштів у порядку, визначеному чинним законодавством України, враховуючи норми Статуту.

6.1.5.Здійснювати власне будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонт основних фондів у визначеному законодавством порядку.

 • Залучати підприємства, установи та організації для реалізації своїх статутних завдань у визначеному законодавством порядку.
 • Співпрацювати з іншими закладами охорони здоров’я, науковими установами та фізичними особами – підприємцями.
 • Надавати консультативну допомогу з питань, що належать до його компетенції, спеціалістам інших закладів охорони здоров’я за їхнім запитом.
 • Створювати структурні підрозділи Підприємства відповідно до законодавства.
 • Здійснювати інші права, що не суперечать законодавству.
  • Підприємство:
   • Створює належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує дотримання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування.
  • Здійснює бухгалтерський облік, веде фінансову та статистичну звітність згідно з законодавством.
   • Обов’язки Підприємства:
    • Керуватись у своїй діяльності Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства охорони здоров’я України, іншими нормативно-правовими актами та цим Статутом.
    • Планувати свою діяльність з метою реалізації єдиної комплексної політики в галузі охорони здоров’я (за своїм напрямом) в Любимівській об’єднаній територіальній громаді
    • Створювати для працівників належні та безпечні умови праці,

забезпечувати дотримання законодавства України про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування.

 • Забезпечувати своєчасну сплату податкових та інших обов’язкових платежів з урахуванням своєї статутної діяльності та відповідно до законодавства України.
 • Розробляти та реалізовувати кадрову політику, контролювати підвищення кваліфікації працівників.
 • Акумулювати власні надходження та витрачати їх з метою забезпечення діяльності Підприємства відповідно до законодавства України та цього Статуту.

 

 1. Управління підприємством
  • Управління Підприємством здійснює Любимівська селищна рада Каховського району Херсонської області. (Засновник).
  • Поточне керівництво (оперативне управління) Підприємством здійснює керівник Підприємства – головний лікар, який призначається на посаду та звільняється з неї за рішенням Любимівської селищної ради відповідно до порядку, визначеного законодавством та відповідним рішенням Любимівської селищної ради, та який відповідає кваліфікаційним вимогам МОЗ України. Строк найму, права, обов’язки та відповідальність головного лікаря, умови його матеріального забезпечення, інші умови йому визначаються контрактом.

Наглядова рада Підприємства (у разі її утворення) контролює та спрямовує діяльність керівника Підприємства. Порядок утворення Наглядової ради, організація діяльності та ліквідації наглядової ради та її комітетів, порядок призначення членів наглядової ради затверджуються рішенням Засновника.

 • Засновник (Власник):
  • Визначає головні напрями діяльності Підприємства, затверджує плани діяльності та звіти про його виконання.
  • Затверджує статут Підприємства та зміни до нього.
  • Затверджує фінансовий план Підприємства та контролює його виконання.
  • Укладає і розриває контракт з керівником Підприємства та здійснює контроль за його виконанням.
  • Погоджує Підприємству договори про спільну діяльність, за якими використовується нерухоме майно, що перебуває в його оперативному управлінні, кредитні договори та договори застави.
  • Здійснює контроль за ефективністю використання майна, що є власністю Любимівської об’єднаної територіальної громади і закріплене за Підприємством на праві оперативного управління.
  • Приймає рішення про реорганізацію та ліквідацію Підприємства, призначає ліквідаційну комісію, комісію з припинення, затверджує ліквідаційний баланс.
 • Місцевий орган виконавчої влади укладає з Підприємством договори про надання медичного обслуговування за рахунок коштів місцевого бюджету.
 • Головний лікар Підприємства:
  • Діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, інших органах, у відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, підписує від його імені документи, видає довіреності та делегує право підпису документів іншим посадовим особам Підприємства, укладає договори, відкриває в органах Державної казначейської служби України та установах банків поточні та інші рахунки.
  • Самостійно вирішує питання діяльності Підприємства, за винятком тих, які віднесено законодавством та цим Статутом до компетенції Засновника.
  • Організовує роботу Підприємства щодо надання населенню медичної допомоги згідно з вимогами нормативно-правових актів.
  • Несе відповідальність за формування та виконання фінансового плану і плану розвитку Підприємства, результати його господарської діяльності, виконання показників ефективності діяльності Підприємства, якість послуг, що надаються Підприємством, використання наданого на праві оперативного управління Підприємству майна спільної власності територіальних громад і доходу згідно з вимогами законодавства, цього Статуту та укладених Підприємством договорів.
  • Користується правом розпорядження майном та коштами Підприємства відповідно до законодавства та цього Статуту. Забезпечує ефективне використання і збереження закріпленого за Підприємством на праві оперативного управління майна.

 

 • У межах своєї компетенції видає накази та інші акти, дає вказівки, обов’язкові для всіх підрозділів та працівників Підприємства.
 • Забезпечує контроль за веденням та зберіганням медичної та іншої документації.
 • У строки і в порядку, встановленому законодавством, повідомляє відповідні органи про будь-які зміни в даних про Підприємство, внесення яких до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань є обов’язковим.
 • Подає в установленому порядку Засновнику квартальну, річну, фінансову та іншу звітність Підприємства, зокрема щорічно до 01 лютого надає Засновнику бухгалтерську та статистичну звітність, інформацію про рух основних засобів, за запитом Засновника надає звіт про оренду майна, а також інформацію про наявність вільних площ, придатних для надання в оренду.
 • Приймає рішення про прийняття на роботу, звільнення з роботи працівників Підприємства, а також інші передбачені законодавством про працю рішення у сфері трудових відносин, укладає трудові договори з працівниками Підприємства. Забезпечує раціональний добір кадрів, дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку. Створює умови підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників згідно із затвердженим в установленому порядку штатним розписом.
 • Забезпечує проведення колективних переговорів, укладення

колективного договору в порядку, визначеному законодавством України.

 • Призначає на посаду та звільняє з посади своїх заступників і головного бухгалтера Підприємства. Призначає на посади та звільняє керівників структурних підрозділів, інших працівників.
 • Забезпечує дотримання на Підприємстві вимог законодавства про охорону праці, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм і правил, створення належних умов праці.
 • Уживає заходів до своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної плати, а також передбачених законодавством податків, зборів та інших обов’язкових платежів.
 • Несе відповідальність за збитки, завдані Підприємству з вини керівника Підприємства, в порядку, визначеному законодавством.
 • Затверджує положення про структурні підрозділи Підприємства, інші положення та порядки, що мають системний характер, зокрема: положення про преміювання працівників за підсумками роботи Підприємства; порядок надходження і використання коштів, отриманих як благодійні внески, гранти і дарунки; порядок приймання, зберігання, відпуску та обліку лікарських засобів та медичних виробів.
 • За погодженням із Засновником та відповідно до вимог законодавства має право укладати договори оренди майна.
 • Надання в оренду нерухомого майна, загальна площа якого не перевищує 200 кв. м, відбувається за рішенням керівника Підприємства без попереднього погодження із власником у порядку, визначеному законодавством та актами органів місцевого самоврядування.
 • Вирішує інші питання, віднесені до компетенції головного лікаря Підприємства згідно із законодавством, цим Статутом, контрактом між Засновником і головним лікарем Підприємства.
 • З метою сприяння діяльності на Підприємстві може утворюватися Опікунська рада.

Діяльність, склад та інші питання щодо Опікунської ради регулюється Положенням, яке затверджується наказом головного лікаря.

 • Головний лікар Підприємства та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за дотримання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності у встановленому законодавством порядку.
 • У разі відсутності головного лікаря Підприємства або неможливості виконувати свої обов’язки з інших причин, обов’язки виконує заступник головного лікаря або інша особа згідно з функціональними (посадовими) обов’язками.
 1. Організаційна структура підприємства
 • Структура Підприємства включає:
 • Адміністративно-управлінський відділ.
 • Лікувально-профілактичні підрозділи: лікарська амбулаторія с.Каїри, фельдшерсько-акушерський пункт с.Василівка, фельдшерські пункти: смт Любимівка, с. Софіївка та  с.Комишанка..
 • Структура Підприємства, порядок внутрішньої організації та сфери діяльності структурних підрозділів Підприємства затверджуються головним лікарем Підприємства.
 • Функціональні обов’язки та посадові інструкції працівників Підприємства затверджуються його головним лікарем.
 • Штатну чисельність Підприємства головний лікар визначає на власний розсуд на підставі фінансового плану Підприємства, погодженого в установленому законодавством та цим Статутом порядку з урахуванням необхідності створення відповідних умов для забезпечення належної доступності та якості медичної допомоги.

 

 

 1. Повноваження трудового колективу
  • Працівники Підприємства мають право брати участь в управлінні Підприємством через загальні збори трудового колективу, професійні спілки, які діють у трудовому колективі, Спостережну раду, інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Підприємства, а також з питань соціально-культурного і побутового обслуговування.

 

Представники первинної профспілкової організації представляють інтереси працівників в органах управління Підприємства відповідно до законодавства.

Підприємство зобов’язане створювати умови, які забезпечують участь працівників у його управлінні.

 • Трудовий колектив Підприємства складається з усіх працівників, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Підприємством.
 • До складу органів, через які трудовий колектив реалізує своє право на участь в управлінні Підприємством, не може обиратися головний лікар Підприємства. Повноваження цих органів визначаються законодавством.
 • Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства регулюються колективним договором.
 • Право укладання колективного договору надається головному лікареві Підприємства, а від імені трудового колективу – уповноваженому ним органу.

Сторони колективного договору звітують на загальних зборах колективу не менш ніж один раз на рік.

 • Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров’я, гарантії обов’язкового медичного страхування працівників Підприємства та їхніх сімей а також інші питання соціального розвитку вирішуються трудовим колективом відповідно до законодавства, цього Статуту та колективного договору.
 • Джерелом коштів на оплату праці працівників Підприємства є кошти,

отримані за результатами його господарської некомерційної діяльності.

Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, Генеральною та Галузевою угодами.

Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від

встановленого законодавством мінімального розміру заробітної плати.

Умови оплати праці та матеріального забезпечення головного лікаря Підприємства визначаються контрактом, укладеним із Засновником.

 • Працівники Підприємства провадять свою діяльність відповідно до Статуту, колективного договору та посадових інструкцій згідно з законодавством.
 1. Контроль та перевірка діяльності
  • Підприємство самостійно здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності та веде обробку та облік персональних даних працівників, а також веде юридичну, фінансову і кадрову звітність. Порядок ведення бухгалтерського обліку та обліку персональних даних, статистичної, фінансової та кадрової звітності визначається законодавством України.
  • Підприємство несе відповідальність за своєчасне і достовірне подання передбачених форм звітності відповідним органам.
  • Контроль за фінансово-господарською діяльністю Підприємства здійснюють відповідні державні органи в межах їхніх повноважень та встановленого законодавством України порядку.
  • Засновник має право здійснювати контроль фінансово-господарської діяльності підприємства і контроль за якістю та обсягом надання медичної допомоги. Підприємство подає Засновнику, на його вимогу, бухгалтерський звіт та іншу документацію, яка стосується фінансово-господарської, кадрової, медичної діяльності.
  • Контроль якості надання медичної допомоги на Підприємстві

здійснюється шляхом експертизи відповідності якості наданої медичної допомоги міжнародним принципам доказової медицини, вимогам галузевих стандартів в сфері охорони здоров’я та законодавству.

 1. Припинення діяльності
  • Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації – за рішенням Засновника, а у випадках, передбачених законодавством України, – за рішенням суду або відповідних органів державної влади.
  • У разі припинення Підприємства (ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) усі активи Підприємства передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.
  • Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Засновником або за рішенням суду.
  • Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для пред’явлення вимог кредиторами, що не може бути меншим ніж два місяці з дня опублікування рішення про ліквідацію, визначаються органом, який прийняв рішення про ліквідацію.
  • Ліквідаційна комісія розміщує у друкованих засобах масової інформації повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок і строк заявления кредиторами вимог до неї, а наявних (відомих) кредиторів повідомляє особисто в письмовій формі у визначені законодавством строки.

Одночасно ліквідаційна комісія вживає усіх необхідних заходів зі стягнення дебіторської заборгованості Підприємства.

 • З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління Підприємством. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс та подає його органу, який призначив ліквідаційну комісію. Достовірність і повнота ліквідаційного балансу перевіряються в установленому законодавством порядку.

Ліквідаційна комісія виступає в суді від імені Підприємства, що ліквідується.

 • Черговість і порядок задоволення вимог кредиторів визначаються відповідно до законодавства.
 • Працівникам Підприємства, які звільняються у зв’язку з його

реорганізацією чи ліквідацією, гарантується дотримання їхніх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю.

 • Підприємство є таким, що припинило свою діяльність, із дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.
 • Усе, що не передбачено цим Статутом, регулюється законодавством України.

 

 1. Порядок внесення змін до Статуту підприємства
  • Зміни до цього Статуту вносяться за рішенням Засновника шляхом викладення Статуту в новій редакції.
  • Зміни до цього Статуту підлягають обов’язковій державній реєстрації у порядку, встановленому законодавством України.
Штатний розпис на 2019 рік
« Амбулаторії загальної практики – сімейної медицини Любимівської селищної ради Каховського району Херсонської області »

Херсонської області»

 

№ з/п Назва структурного підрозділу і посад                                 Кількість штатних посад

 

Адміністративно-господарська частина

 

1. Головний лікар 1,0
2. Заступник головного лікаря 1,0
4. Головний бухгалтер 1,0
5. Завідувач господарства 1,0
7. Водій автотранспортних засобів 1,0
Лікувально-профілактична служба
8. Сімейний лікар 5,0
9. Лікар-педіатр 1,0
10. Фельдшер 5,0
11. Сестра медична 7,0
12. Акушер 3,0
13. Молодша медична сестра-прибиральниця 4,0