Зміст

Про створення комісії  по вирішенню питань щодо  звільнення  непрацездатних  громадян від  плати за надання  соціальних  послуг Центром надання  соціальних послуг Любимівської селищної ради

29.03.2019

ЛЮБИМІВСЬКА    СЕЛИЩНА    РАДА

Каховського   району       Херсонської   області

  ПРОЕКТ  РІШЕННЯ

  XVІ сесії  селищної ради   VІІ   скликання

 

від __________

смт Любимівка

 

Про створення комісії  по вирішенню питань щодо  звільнення  непрацездатних  громадян від  плати за надання  соціальних  послуг Центром надання  соціальних послуг Любимівської селищної ради

    Розглянувши звернення виконкому селищної ради про створення комісії  по вирішенню питань щодо  звільнення  непрацездатних  громадян від  плати за надання  соціальних  послуг  в Центрі  надання  соціальних послуг Любимівської селищної  ради, відповідно до пункту 7-1 Типового  положення про  територіальний центр соціального  обслуговування(надання  соціальних  послуг),затвердженого постановою  КМУ від29.12.2009 року №1417 « Деякі питання діяльності  територіальних  центрів соціального  обслуговування(надання  соціальних  послуг)»,Положення Центру  надання  соціальних  послуг, затвердженого рішенням селищної ради  19.12.2018 року,  враховуючи висновки постійної комісії селищної ради з питань освіти, культури, охорони здоров’я,спорту та  у справах молоді , соціального захисту населення,  керуючись ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  селищна рада

ВИРІШИЛА:

  1. Створити комісію  по  вирішенню питань щодо  звільнення  непрацездатних  громадян від  плати за надання  соціальних  послуг, які надаються  Центром надання  соціальних послуг Любимівської  селищної ради та   затвердити її склад  (додаток 1).
  2. Затвердити Положення про комісію  по  вирішенню питань щодо  звільнення  непрацездатних  громадян від  плати за надання  соціальних  послуг, які надаються Центром надання соціальних  послуг Любимівської селищної ради (додаток 2).
  3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань освіти, культури, охорони здоров’я,спорту та у справах молоді,соціального захисту населення

 

Селищний голова                                                                  С.В. Коновалов

 

 

Додаток 1 до проекту рішення

 

 СКЛАД

 комісії по  вирішенню питань щодо  звільнення  непрацездатних  громадян від  плати за надання  соціальних  послуг, які надаються  Центром  надання соціальних  послуг  Любимівської  селищної  ради

 

Сілін  Іван  Васильович Перший  заступник селищного голови,голова комісії ;
 Дудка Олександра Михайлівна Спеціаліст  відділу праці та соціального  захисту  населення Любимівської  селищної ради, заступник голови комісії;

 

Атаманова

Юлія Петрівна

 Фахівець  із  соціальної  допомоги вдома Центру  надання  соціальних  послуг  Любимівської  селищної  ради, секретар комісії;

 

Члени комісії:

 

   
Жак Лілія Петрівна голова постійної комісії з питань освіти, культури,  охорони здоров’я,спорту та у справах молоді та соціального захисту населення;
 

Горбенко  Анатолій      –

Іванович

Соломонова  Марія

Дмитрівна

 

В.о.старости Василівського старостинського  округу;

Секретар  виконкому  селищної  ради;

Курява

Любов Тимофіївна

Директор  Центру  надання соціальних  послуг  Любимівської селищної  ради;

 

 

 

 

 

Додаток 2 до проекту рішення

 

ПОЛОЖЕННЯ

 про комісію  по  вирішенню питань щодо  звільнення  непрацездатних  громадян від  плати за надання  соціальних  послуг, які надаються  Центром надання  соціальних  послуг  Любимівської  селищної  ради

 

  1. Загальні положення

1.1. Комісія  по вирішенню питань  щодо  звільнення  непрацездатних   громадян   від плати за  надання  соціальних  послуг, які надаються  Центром  надання соціальних  послуг Любимівської  селищної  ради (далі – Комісія) створюється   Любимівською  селищною радою для  вирішення  питань  звільнення  від  плати  за надання  соціальних  послуг громадян, які  не підпадають  під безоплатне  обслуговування.

1.2. Комісія є дорадчим органом селищної   ради, утвореним з метою посилення соціального захисту громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, інвалідністю, хворобою і мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу, шляхом звільнення від плати за надання соціальних послуг.

1.3. Положення про комісію (далі – Положення) та склад комісії, затверджуються рішенням селищної  ради за поданням виконкому  селищної  ради. Внесення будь-яких доповнень та змін до цього Положення чи його скасування здійснюється тільки на підставі рішення   селищної ради.

1.4. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 № 1417 “Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)”, положенням про  Центр  надання  соціальних послуг  Любимівської  селищної  ради, затвердженого рішенням Х1У  сесії селищної ради №254 від 19.12.2018, іншими нормативно – правовими документами, а також цим Положенням.

1.5. Комісія створюється з представників окремих структурних підрозділів виконкому  селищної  ради та  організацій, діяльність яких пов’язана з вирішенням соціальних питань   населення в  населених  пунктах  Любимівської  ОТГ. Під час виконання покладених на неї завдань, при необхідності, Комісія взаємодіє з іншими установами та організаціями, представники яких можуть приймати участь в засіданнях Комісії за згодою. Припинення діяльності Комісії здійснюється на підставі рішення  селищної ради.

 

  1. Завдання Комісії

2.1. З метою прийняття  соціально вивіреного рішення, виходячи з конкретних обставин, що склалися, Комісія детально вивчає питання щодо звільнення від плати за надання соціальних послуг громадянам, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, інвалідністю, хворобою і мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу, однак з  певних  причин не надають такої допомоги (малозабезпечені і отримують державну соціальну допомогу, в установленому законодавством порядку, залежні від психоактивних речовин, алкоголю, проживають за межами населеного пункту, перебувають за кордоном чи в місцях позбавлення волі, місце перебування родичів не встановлено тощо).

2.2. Для вирішення питання щодо звільнення від плати за надання соціальних послуг  Центром  надання  соціальних  послуг  Любимівської  селищної  ради, заявник подає на ім’я голови Комісії письмову заяву довільної форми, до якої додаються  документи, що  підтверджують  причину необхідності  звільнення, а саме:

– медичний висновок про здатність до самообслуговування та потребу в наданні соціальних послуг;

– акт обстеження матеріально – побутових умов проживання;

– документи, підтверджуючі, що рідні  малозабезпечені і отримують державну соціальну допомогу;

– довідка від лікаря, що рідні залежні від психоактивних речовин, алкоголю;

– документи, підтверджуючі, що рідні перебувають у місцях позбавлення волі.

– інші документи, які підтверджують особливі обставини, що склались в сім’ї.

 

  1. Повноваження  Комісії:

3.1. Комісія вивчає обставини, які стали причиною звернення громадян, що мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу, щодо звільнення від плати за надання соціальних послуг в структурних підрозділах Центру  надання  соціальних  послуг Любимівської селищної  ради.

3.2. Комісія при розгляді заяви повинна враховувати всі обставини, що склалися в сім’ї: матеріальні умови, склад і вік членів сім’ї, доходи, розмір платежів за комунальні послуги, стан здоров’я та інші умови проживання, що впливають на соціальну незахищеність громадянина.

3.3. Комісія має право одержувати в установленому порядку необхідну для її діяльності інформацію від  виконкому селищної  ради,структурних  підрозділів старостинських округів, громадських організацій, підприємств, установ та організацій  всіх форм власності.

  1. Організація роботи Комісії

4.1. Голова Комісії організовує роботу Комісії у відповідності з законодавством. У разі відсутності голови Комісії (відпустка, відрядження, тимчасова втрата працездатності тощо) його обов’язки виконує заступник голови Комісії.

4.2. На засіданні Комісії по кожному зверненню доповідає секретар Комісії, на якого покладається обов’язок підготовки матеріалів до розгляду Комісією, а саме:

– приймає заяви та необхідні документи від громадян;

– реєструє та готує їх до розгляду на засіданні Комісії;

– забезпечує дотримання строків і порядку розгляду Комісією заяв та необхідних документів;

– повідомляє членів Комісії про місце і час проведення засідань;

– веде протоколи засідань Комісії;

– при  відмові у звільненні  від плати  за  соціальне  обслуговування  заявнику в триденний термін надає  письмову відповідь  із зазначенням  причини  відмови;

– забезпечує накопичення та збереження відповідних матеріалів.

4.3. Засідання Комісії проводиться в місячний термін від дати надходження заяв. Засідання Комісії проводиться відкрито та вважається правочинним, якщо на ньому присутні не менше половини загального складу Комісії.

4.4. Комісія приймає рішення щодо звільнення (відмову) непрацездатних  громадян від  плати за надання  соціальних  послуг   в  Центрі  надання  соціальних  послуг з врахуванням клопотання  виконкому  селищної  ради, старостів старостинських  округів.

4.5. Рішення Комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на засіданні членів комісії. У разі рівного розподілу голосів, вирішальним є голос голови Комісії.

4.6. Рішення Комісії оформляється протоколом засідання, який підписується усіма присутніми членами Комісії.

4.7. Протокол засідання Комісії зберігається у  Центрі  надання  соціальних  послуг Любимівської  селищної ради

4.9.  У разі прийняття рішення про відмову щодо звільнення від плати за соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) заявнику надається обґрунтована письмова відповідь про прийняте рішення.