«Про встановлення на території Любимівської  селищної  ради плати за землю в частині земельного податку та  Порядку її справляння на 2018 рік»

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення

Любимівської селищної ради «Про встановлення на території Любимівської  селищної  ради плати за землю в частині земельного податку та  Порядку її справляння на 2018 рік»

  1. Визначення проблеми 

Законом України від  28.12.2014 №71-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» внесено зміни до  Податкового кодексу України в частині місцевих податків та зборів. Згідно статті 10 Податкового кодексу України з 1 січня 2015 року до складу місцевих податків належить податок на майно, який включає плату за землю (в частині земельного податку).

2. Визначення цілей державного регулювання

Ціль регулювання:

  • дотримання вимог Податкового кодексу в частині встановлення місцевих податків;
  • надходження до місцевого бюджету плати за землю.
  • 3.Визначення та оцінка всіх прийнятних альтернативних способів досягнення встановлених цілей
  1. Існуюча ситуація, тобто відмова від впровадження, запропонованого регулювання, приведе до порушення норм Податкового кодексу України.
  2. Прийняття запланованого регуляторного акту приведе до відповідності нормативно-правового документу нормам Податкового кодексу України.
  1. Механізми та заходи, що пропонуються для розв’язання  проблеми

Механізм дії запропонованого регуляторного акту спрямований на врегулювання питання плати за землю на території  Любимівської  селищної  ради  згідно з основними положеннями Податкового кодексу України  та зміцнення ресурсної бази місцевого бюджету.

4.Очікувані результати прийняття регуляторного акту

1.Знаходимо сфери впливу регулювання:

 Сфери впливуВид впливу
Інтереси органів місцевого самоврядування–  приведення нормативно-правової бази у відповідність до вимог чинного податкового законодавства України;

–  надходження до  місцевого бюджету плати за землю;

– фінансування заходів на утримання соціальної сфери та комунального господарства

Інтереси платників податків– прозорий механізм справляння плати за землю
Інтереси громадян– проведення заходів щодо утримання соціальної сфери та комунального господарства

2.Регулювання поширюється на території Любимівської  селищної  ради.

5. Оцінка ризику впливу зовнішніх факторів на дію регуляторного акту

Найбільш впливовим зовнішнім фактором є зміна чинного законодавства.

6. Пропонований термін дії регуляторного акту

Запропонований регуляторний акт впроваджується на 2018 рік.

7. Визначення показників результативності регуляторного акту.

Перелік вимірювальних показників, які характеризують наслідки дії регуляторного акту і їх прогнозні значення зазначені в таблиці.

Показники   результативності  зазначеного  рішення  передбачається  визначити  за  наступними критеріями:

– кількість  платників  плати за землю  (  в частині  земельного податку);

– сума  надходжень  плати за землю ( в частині  земельного податку );

– рівень  поінформованості  суб’єктів  господарювання та населення  з  основних  положень  акта.

8. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акту у випадку його прийняття

Відстеження результативності регуляторного акту буде проводитися шляхом аналізу інформації щодо надходжень до місцевого  бюджету плати за землю.

Базове відстеження результативності даного регуляторного акту буде проведено до набрання чинності регуляторного акту.

З метою оцінки ступеня досягнення цим актом визначених цілей повторне відстеження результативності буде здійснено не пізніше як через рік після набрання чинності актом.

Періодичне відстеження результативності даного регуляторного акту планується провести через три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження.

Зворотний зв’язок:

поштова адреса: 74822, Херсонська область, Каховський  район, смт. Любимівка, вул.                  Центральна 38, тел. (05536)  29-1-36, 29-1-30.  lubimivka-selrada@ukr.net

  Cелищний   голова                                             Коновалов  С.В.