Зміст

Про внесення змін до рішення ХІV сесії VIІ скликання № 261 від  19.12.2018 року „Про селищний бюджету Любимівської ОТГ на 2019 рік ”

08.11.2019

Любимівська селищна рада

Каховського  району  Херсонської області

                              

ПРОЕКТ Рішення

                                                       ХХ сесії VІІ скликання

 

        Від 11.11.2019р.                                       № _______

  

        Про внесення змін до рішення

       ХІV сесії VIІ скликання № 261

        від  19.12.2018 року „Про

        селищний бюджету Любимівської ОТГ

        на 2019 рік ”

            Заслухавши доповідь та обговоривши інформацію головного бухгалтера селищної ради Точьонової І.Г. та відповідно до  ст. 14,22,23,72,78 Бюджетного Кодексу України, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» селищна рада

ВИРІШИЛА:

 

  1. На виконання рішення ХІХ сесії VII скликання № 437 від 18.10.2019 р. «Про припинення фінансування Каховської районної ради в частині передачі іншої субвенції на утримання працівників ПМСД Любимівської ОТГ» Любимівської селищної ради для збалансування бюджетів селищної ради та Каховської районної ради зменшити видатки іншої субвенції на суму 247 176,94 грн. згідно додатку 3 до цього рішення.
  2. Шляхом перерозподілу коштів загального фонду, які були затверджені при складанні селищного бюджету та при розподілі вільних залишків коштів на 2019 рік спрямувати кошти у сумі 21 728,00 грн на співфінансування навчання одного медичного фахівця від Любимівської ОТГ за навчальний 2019 рік на виконання рішення обласної сесії № 1406 від 18.10.2019 року «ресурсне забезпечення обласної програми «Розвиток людського капіталу Херсонської області на 2017 – 2024 роки» згідно додатку 3 до цього рішення.
  3. Шляхом перерозподілу коштів загального та спеціального фондів, які були затверджені при складанні селищного бюджету та при розподілі вільних залишків коштів на 2019 рік спрямувати кошти у сумі 88 751,00 грн на благоустрій населених пунктів Любимівської ОТГ згідно додатку 3 до цього рішення.
  4. Затвердити джерела фінансування селищного бюджету згідно додатку 2 до цього рішення.
  1. Затвердити на 2019 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком  № 5 до цього рішення.
  1. Затвердити перелік місцевих програм, які фінансуються за рахунок коштів селищного бюджету у 2019 році згідно з додатком 7 до цього рішення.
  2. Головному бухгалтеру Точьоновій І.Г. зробити відповідні зміни до річного та помісячного розпису видаткової частини загального та спеціального фондів селищного бюджету на 2019 рік.
  3. Додатки 2,3,5,7 є не від’ємною частиною цього рішення.
  4. Контроль за виконанням даного рішення сесії покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету, фінансів та соціальної політики (голова  комісії Сущенко Ю.В.).

 

 

 

 

 

Селищний голова                                                                                                                  С.В.Коновалов

 

додатки 2,3

Додаток № 7
до рішення
№ _________ від 11.11.2019 року
Розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2019 році
селищного бюджету  у 2019 році1
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування місцевої /регіональної програми Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму Усього Загальний фонд Спеціальний фонд         усього
0100000 Любимівська селищна рада
0110000 Любимівська селищна рада
0112113 2113 0721 Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами Програма соціально – економічного розвитку селищної ради на 2019 рік 19.12.2018 247 176,94 247 176,94 0,0
0112152 2152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров”я Програма соціально – економічного розвитку селищної ради на 2019 рік 19.12.2018 -21 299,0 -21 299,0 0,0
0114082 4082 0829 Інші заходи культури і мистецтва Програма соціально – економічного розвитку селищної ради на 2019 рік 19.12.2018 -89 180,0 -89 180,0
0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів Програма соціально – економічного розвитку селищної ради на 2019 рік 19.12.2018 88 751,0 88 751,0 0,0
0119770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету Програма соціально – економічного розвитку селищної ради на 2019 рік 19.12.2018 -225 448,94 -225 448,94
Х Х Х УСЬОГО Х Х 0,00 89 180,00 -89 180,0
Секретар ради                                                                  Жужа В.Г.

 

Міжбюджетні трансферти на 2019 рік
(грн)
Код Найменування бюджету – одержувача/надавача міжбюджетного трансферту Трансферти з інших місцевих бюджетів Трансферти іншим бюджетам
дотація на: здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров”я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету субвенції усього дотація на: субвенції усього
 загального фонду на: придбання матеріалу та обладнання для математично-фізичних класів  спеціального фонду на: загального фонду на:здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров”я за рахунок коштів медичної субвенції та інші субвенції з місцевого бюджету спеціального фонду на:
найменування трансферту найменування трансферту
41040200 41051100 9770 9420
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
6523555100 Селищний бюджет
Районний бюджет Каховського району
на утримання працівників ПМСД Любимівської ОТГ -247 176,94 -247 176,94
Х УСЬОГО -247176,94 -247176,94
Секретар ради                                                                  Жужа В.Г.