Зміст

Про утворення цільового фонду на благоустрій селища Любимівка та  затвердження Положення про цільовий фонд на благоустрій селища Любимівк

28.09.2019

ЛЮБИМІВСЬКА    СЕЛИЩНА    РАДА

Каховського   району       Херсонської   області

  ПРОЕКТ РІШЕННЯ  

                                          сесії  селищної ради   сьомого  скликання

 від    

смт Любимівка                                                             №      

 

Про утворення цільового фонду на

благоустрій селища Любимівка та

 затвердження Положення про цільовий фонд

на благоустрій селища Любимівка

 

Заслухавши інформацію головного бухгалтера Любимівської селищної ради  Точьонову І.Г., щодо створення цільового фонду на благоустрій, у відповідності до статті ст.  13 Бюджетного Кодексу України, постановою Кабінету Міністрів України від 17.05.2002 року № 659 «Про затвердження переліку груп власних надходжень бюджетних установ, вимог щодо їх утворення та напрямів використання» з метою  фінансової допомоги для вирішення першочергових завдань благоустрою селища, враховуючи висновки та рекомендації постійних депутатських комісій, керуючись статтею 26, 42, 50, 68 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

  1. Утворити «Цільовий фонд на балагоустрій смт Любимівка».

 

 

  1. Затвердити Положення «Про цільовий фонд на благоустрій смт Любимівка (додаток 1)

 

  1. Рішення набирає чинності з дня його прийняття

 

  1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на головного бухгалтера Любимівської селищної ради Точьонову І.Г.

 

 

 

Селищний голова                                             С.В. Коновалов

 

Додаток 1

до рішення ХІХ сесії сьомого

скликання від 18.10.2019 р. № ___

 

Положення
про цільовий фонд на благоустрій селища
Любимівка

Дане Положення розроблене відповідно до Бюджетного кодексу України, законів України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про благоустрій населених пунктів”,  та інших нормативно-правових актів.

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цільовий фонд на благоустрій селища Любимівка (надалі – Фонд) створюється у складі спеціального фонду бюджету територіальної громади селища Любимівка.

1.2. Фонд утворюється з метою  фінансової допомоги для вирішення першочергових завдань благоустрою селища.

1.3. Порядок формування і використання коштів Фонду регулюється чинним законодавством України, цим Положенням та іншими рішеннями  селищної  ради.

ІІ. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

2.1. Зазначені нижче терміни вживаються у цьому Положенні в такому значенні:

2.1.1. благоустрій населеного пункту –  комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення, осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покращання мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюються на території населеного пункту з метою її раціонального використання, належного утримання та  охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля;

2.1.2. територія – сукупність земельних ділянок, які використовуються для розміщення об’єктів загального  користування: парків, вулиць, провулків,проїздів, шляхів, набережних, прибудинкових територій, пляжів, кладовищ у межах населеного пункту;

2.1.3. утримання в належному стані території – використання її за призначенням відповідно до генерального плану населеного пункту, іншої містобудівної документації, правил благоустрою території населеного пункту, а також санітарне очищення території, її озеленення, збереження та відновлення об’єктів благоустрою;

2.1.4. заходи з благоустрою населеного пункту – роботи щодо відновлення, належного утримання та раціонального використання територій, охорони та організації упорядкування об’єктів благоустрою з урахуванням особливостей їх використання.

2.1.5. До об’єктів благоустрою населеного пункту належать:

1) території загального користування;
2) прибудинкові території;
3) території будівель та споруд інженерного захисту територій;

2.1.6. території загального користування включають:

а) парки (гідропарки, лугопарки, лісопарки, парки культури та відпочинку, парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва, спортивні, дитячі, історичні, національні, меморіальні та інші), рекреаційні зони, сади, сквери та майданчики;
б) пам’ятки культурної та історичної спадщини;
в) вулиці, дороги, провулки,  проїзди;
д) кладовища;

ІІІ. ЗАКОНОДАВЧА БАЗА

3.1. Фонд створений і діє відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про благоустрій населених пунктів”, Бюджетного кодексу України.

 

 

ІV. ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ ДОХІДНОЇ ЧАСТИНИ ФОНДУ

4.1. Дохідна частина Фонду формується за рахунок таких надходжень:

4.1.1. добровільні пожертви і внески суб’єктів підприємницької діяльності;

4.1.2. внески жителів селища на благоустрій територій загального користування (кладовищ).

V. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ДОХІДНОЇ ЧАСТИНИ ФОНДУ

5.1. Порядок формування дохідної частини фонду.

5.1.1. Обсяг надходжень до Фонду прогнозується при складанні бюджету селища на відповідний бюджетний період та уточнюється в процесі його виконання;

5.1.2. кошти передбачені п.4.1.1. сплачуються у довільному розмірі на рахунок цільового фонду;

5.1.4. плата згідно п.п.4.1.2. сплачується згідно рішення сесії у затвердженому рішенні розмірі;

5.1.5. внесення (перерахування) фізичними та юридичними особами коштів, визначених до сплати цим Положенням, здійснюється за рахунок Фонду за кодом 50110000 бюджетної класифікації доходів;

5.1.6. не використані у звітному бюджетному періоді кошти Фонду вилученню не підлягають і переносяться на наступний бюджетний рік.

VI. ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ФОНДУ

6.1. Кошти Фонду мають цільове призначення.

6.2. Обсяг видатків Фонду прогнозується при складанні бюджету на відповідний бюджетний період та уточнюється в процесі його виконання.

6.3. Розпорядники бюджетних коштів беруть на себе зобов’язання за Фондом виключно в межах відповідних фактичних надходжень до Фонду.

6.4. Використання коштів Фонду може проводитися за наступними напрямками:
– розвиток та підтримку благоустрою селища Любимівка та інші видатки, пов’язані з утриманням, експлуатацією, капітальним ремонтом об’єктів  благоустрою селища;
– роботи по благоустрою на кладовищах селища, а саме:  придбання, ремонт та встановлення огорожі, воріт, скошування трави, прибирання та вивезення сміття, оплата послуг із благоустрою кладовищ;
6.5. Безпосередній розподіл коштів Фонду, внесення змін до нього здійснюється за рекомендацією постійних депутатської комісі з питань планування бюджету та фінансів та з соціальних питань  з послідуючим затвердженням призначень в розрізі головних розпорядників коштів на сесії  ради;

6.6. При цьому розподіл коштів, що надходять відповідно до п.4.1.2. Положення проводиться на видатки,  пов’язані з благоустроєм смт Любимівка та  кладовищ. Що знаходяться на території смт Любимівка.

VII. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ ПРО ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ФОНДУ

7.1. Надходження та використання коштів Фонду здійснюється через управління Державної казначейської служби у Каховському  районі.

7.2. Моніторинг надходжень та використання коштів Фонду здійснюється комісією з питань планування бюджету та фінансів   селищної ради

7.3. Річний звіт про отримання та використання коштів Фонду складається головним розпорядником коштів після закінчення відповідного бюджетного періоду та подається на затвердження одночасно із затвердженням звіту про виконання бюджету Любимівської ОТГ.

7.4. Бухгалтерський облік фінансово-господарських операцій Фонду за напрямами використання коштів здійснюється головним розпорядником коштів.

7.5. Перевірка правильності використання коштів Фонду проводиться постійною комісією з питань  планування бюджету та фінансів     відповідно до чинного законодавства.

7.6. Контроль за правильністю використання коштів Фонду здійснюють постійні депутатські комісії селищної ради.

                                               VIII. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ.

8.1. Положення про цільовий Фонд на благоустрій селища, а також зміни і доповнення до нього затверджується виключно Любимівською селищною радою.

8.2. У випадку внесення змін до чинного законодавства, регуляторних актів місцевого значення, а також прийняття нових нормативно-правових актів відповідні зміни вносяться і до цього Положення.

 

 

 

Секретар селищної ради                                                                                         В.Г.Жужа

 

 

 

                         Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення селищної ради

Назва регуляторного акта: “Про утворення цільового фонду на благоустрій селища Любимівка та затвердження Положення про цільовий фонд на благоустрій селища Любимівка»

Розробник документа: виконавчий комітет Любимівської селищної ради

Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення селищної ради «Про утворення цільового фонду на благоустрій селища Любимівка та затвердження Положення про цільовий фонд на благоустрій селища Любимівка» підготовлено на виконання та з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 року №308.

1. Визначення проблеми

Прийняття даного рішення викликане необхідністю розроблення і здійснення заходів з утримання територій селища у належному стані, його санітарного очищення, збереження і утримання об’єктів загального користування в селищі. Оскільки коштів бюджету селищної ради на благоустрій смт. Любимівка катастрофічно не вистачає, з метою залучення коштів фізичних і юридичних осіб виникла необхідність створення цільового фонду у складі спеціального фонду селищної ради для акумуляції цих коштів та їх подальшого використання на цілі, передбачені в положенні.

2. Цілі державного регулювання

Удосконалення благоустрою території селища відповідно до Закону України „Про благоустрій населених пунктів”, який передбачає залучення коштів на договірній основі на благоустрій населених пунктів та пайову участь в утриманні об’єктів благоустрою населених пунктів.

3. Визначення альтернативних способів досягнення цілей.

1. Перша альтернатива – залишити дану ситуацію без змін.

Дана альтернатива є неприйнятною у зв’язку з тим, що не будуть досягнуті цілі у благоустрої селища,  які ставить перед собою селищна рада.

2. Друга альтернатива – прийняття рішення «Про утворення цільового фонду на благоустрій селища».

Дана альтернатива є актуальною та адекватною ситуації, що склалася та досягає завдань регулювання.

4. Механізм і заходи, які забезпечать розв’язання проблеми.

Для розв’язання проблеми, зазначеної в розділі 1 цього Аналізу, пропонується прийняти селищною радою рішення про утворення цільового фонду на благоустрій селища.

Рішення встановлює:

1. Положення про цільовий фонд на благоустрій:
– порядок формування фонду;
– порядок використання коштів та перелік робіт та об’єктів благоустрою;
– порядок звітності за використання коштів.

5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей

Запровадження рішення сесії Любимівської  селищної ради «Про утворення цільового фонду на благоустрій селища Любимівка та затвердження Положення про цільовий фонд на благоустрій селища Любимівка» забезпечить високу вірогідність досягнення поставлених цілей.

Розробка рішення сесії Любимівської селищної ради здійснюється за принципами:
– законності;
– гласності (відкритості та загальнодоступності);
– колегіальності.

6.Визначення показників результативності рішення

1. Показником результативності рішення є можливість отримати додаткові кошти та за рахунок цільового фонду покращувати благоустрій селища.

7. Обґрунтування терміну дії рішення

Строк дії зазначеного регуляторного акта не обмежений.

8. Показники результативності регуляторного акту.

Показники результативності регуляторного акту це:
– вищий рівень регулювання прав та обов’язків учасників правовідносин в сфері благоустрою;
– забезпечення в селищі чистоти і порядку на об’єктах благоустрою селища;
– підвищення відповідальності кожного мешканця селища за дотриманням благоустрою в смт Любимівка

9. Визначення заходів відстеження результативності рішення

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюється до дня набрання ним чинності.