Зміст

Про затвердження Порядку пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної  та соціальної інфраструктури Любимівської   ОТГ

28.09.2019

ЛЮБИМІВСЬКА    СЕЛИЩНА    РАДА

Каховського   району       Херсонської   області

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

ХІХ сесії  селищної ради       сьомого   скликання

 від  18.10.2019                                                                 № _____

 

Про затвердження Порядку пайової участі

 замовників у розвитку інженерно-транспортної

 та соціальної інфраструктури

Любимівської   ОТГ

 

З метою забезпечення виконання ст. 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», керуючись ст.ст. 26, 68 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  Любимівська селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок визначення розміру пайової участі (внеску) замовників будівництва, його залучення та використання на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Любимівської ОТГ  (додається).

2. Затвердити Типовий договір про пайову участь у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Любимівської ОТГ  (додається).

3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську мандатну  комісію, з  питань  депутатської діяльності та  етики, дотримання законності  та  правопорядку,

 

 

Селищний голова                                                   С.В.Коновалов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1
до рішення   селищної ради
№ _____  від 18.10. 2019 року

                                                  Порядок

                  визначення розміру пайової участі (внеску)

                    замовників будівництва, його залучення

        та використання на розвиток інженерно-транспортної та

                   соціальної інфраструктури Любимівської селищної ради

 

Цей Порядок регулює організаційні та економічні відносини, пов’язані із залученням і використанням коштів забудовників об’єктів містобудування у розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури у зв’язку з будівництвом об’єктів містобудування на території селищної ради, крім випадків, зазначених в розділі «Загальні положення».

І. Загальні положення

 1. Порядок розроблено на підставі Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про планування і забудову територій», «Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва»
 2. Залучення до пайової участі у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Любимівської ОТГє обов’язковим для всіх замовників (фізичних осіб – підприємців, фізичних та юридичних осіб), які мають намір здійснити нове будівництво, реконструкцію, розширення, капітальний ремонт, технічне переоснащення (далі – будівництво) об’єкта містобудування на території селища, незалежно від форми власності замовника, розташування та функціонального призначення об’єкта будівництва, крім випадків, передбачених п. 5 цього Положення.
 3. Внесок забудовника у створення та розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури ради полягає у відрахуванні забудовником об’єкту місто будування до селищного бюджету (цільового фонду) коштів для забезпечення розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури об’єднаної територіальної громади.
 4. В цьому Положенні терміни вживаються в наступному значенні:
 • будівництво – нове будівництво, реконструкція, реставрація, розширення, технічне переоснащення, капітальний ремонт об’єктів цивільно-громадського та виробничого призначення (далі – будівництво);
 • об’єкт містобудування – будинки і споруди, їх комплекси, комунікації та споруди інженерної і транспортної інфраструктури;
 • інженерно – транспортна інфраструктура – комплекс інженерних, транспортних споруд і комунікацій;
 • соціальна інфраструктура – об’єкти будівництва організацій та установ освіти, охорони здоров’я, соціального забезпечення, спортивні й фізкультурно–оздоровчі, установи культури та житлово – комунального господарства;
 • розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури – нове будівництво, реконструкція, реставрація, розширення, технічне переоснащення, капітальний ремонт об’єктів інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури селища;
 • забудовник (замовник) – фізична особа – підприємець, фізична та юридична особа, яка має у власності або у користуванні земельну ділянку, подала у встановленому законодавством порядку заяву (клопотання) щодо її забудови для здійснення будівництва або зміни ( у тому числі шляхом знесення) об’єкта містобудування (далі – Забудовник);
 • житловий фонд соціального призначення – сукупність соціального житла, що надається громадянам України, які відповідно до вимог чинного законодавства потребують соціального захисту;
 • доступне житло – це житло, яке побудоване або будується за державної підтримки громадянам, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов;
 • вартість будівництва – загальна кошторисна вартість будівництва об’єкта місто будування, визначена згідно з державними будівельними нормами, без урахування витрат з придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішньо та позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій.
 1. Дія цього Положення не поширюється на Забудовників у разі здійснення будівництва:
  1) об’єктів будь-якого призначення на замовлення державних органів або органів місцевого самоврядування за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;
  2) будівель навчальних закладів, закладів культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення;

3) будинків житлового фонду соціального призначення та доступного житла;
4) індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею до 300 квадратних метрів, господарських споруд, розташованих на відповідних земельних ділянках;

5) об’єктів комплексної забудови територій, що здійснюється за результатами інвестиційних конкурсів або аукціонів;

6) об’єктів будівництва за умови спорудження на цій земельній ділянці об`єктів соціальної інфраструктури;

7) об’єктів, що споруджуються замість тих, що пошкоджені або зруйновані внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру.

Величина пайової участі у розвитку інфраструктури Любимівської ОТГ визначається у договорі, укладеному з органом місцевого самоврядування (відповідно до встановленого органом місцевого самоврядування розміру пайової участі у розвитку інфраструктури), з урахуванням загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта, визначеної згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами. При цьому не враховуються витрати на придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженер них мереж, влаштування внутрішніх та позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій.

У разі, якщо загальна кошторисна вартість будівництва об’єкта не визначена згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами, вона визначається на основі встановлених органом місцевого самоврядування нормативів для одиниці створеної потужності.

 

ІІ. Порядок залучення коштів замовників

 

 1. Замовник, який має намір здійснити будівництво об’єкта містобудування у населеному пункті, зобов’язаний взяти участь у створенні і розвитку інженер но-транспортної та соціальної інфраструктури. Пайова участь (внесок) замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури полягає у відрахуванні замовником до прийняття об’єкта в експлуатацію до селищного бюджету коштів для забезпечення створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Любимівської ОТГ.
 2. Замовник будівництва, який може бути юридичною, фізичною особою, або уповноважена ним особа сплачує пайовий внесок при здійсненні:

– будівництва (реконструкції);

– зміни функціонального призначення об`єктів виробничого та невиробничого призначення;

– переведенні житлових будинків, приміщень(квар тир) у нежитлові.

 1. Пайовий внесок сплачується замовником будівництва на підставі відповідного договору, укладеного між ним та селищною радою. Розмір коштів, які замовник повинен перерахувати на пайову участь у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Любимівської ОТГ на підставі договору, встановлюється в межах визначеного відсотку від загальної кошторисної вартості будівництва, а саме:

Розмір пайової участі (внеску) на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури складає  5% загальної кошторисної вартості будівництва (реконструкції) об`єкта містобудування для нежитлових будівель та споруд (крім будівель закладів культури та освіти, медичного і оздоровчого призначення).  Для інвесторів (замовників) які здійснюють будівництво (реконструкцію) об’єктів містобудування – житлових будинків, будівель розмір пайової участі на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури складає 2 % загальної кошторисної вартості будівництва об’єкту містобудування.

 1. Розмір пайової участі (внеску) замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури селищної ради визначається у договорі, укладеному з виконкомом відповідно до встановленого селищною радою розміру пайової участі (внеску) замовника.
 2. Забороняється вимагати від замовника будівництва надання будь-яких послуг, у тому числі здійснення будівництва об’єктів та передачі матеріальних або не матеріальних активів (зокрема, житлових та нежитлових приміщень, у тому числі шляхом їх викупу), крім пайової участі (внеску) замовника, встановленого даним Порядком.
 3. Розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту визначається протягом 10 робочих днів з дня реєстрації селищною радою при зверненні замовника про укладення договору про пайову участь та доданих до ньогодокументів, що підтверджують вартість будівництва об’єкта, з техніко-економічними показниками.
 4. Договір про пайову участь у розвитку інфраструктури населеного пункту укладається не пізніше ніж через 15 робочих днів з дня реєстрації звернення замовника про його укладення, але до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію.

Істотними умовами договору є:

1) розмір пайової участі;

2) строк (графік) сплати пайової участі;

3) відповідальність сторін.

Невід’ємною частиною договору є розрахунок величини пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту. Кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту сплачуються в повному обсязі до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію єдиним платежем або частинами за графіком, що визначається договором.

 1. Кошти, отримані як пайова участь у розвитку інфраструктури населеного пункту, можуть використовуватися виключно для створення і розвитку інженер но-транспортної та соціальної інфраструктури відповідного населеного пункту.

III. Порядок та строки сплати

 1. Забудовник перераховує кошти на рахунок цільового фонду селищної ради.  В платіжному дорученні зазначається призначення платежу: «На створення та розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Любимівської селищної ради».
 2. Суб’єкти господарської діяльності, що здійснюють житлове будівництво, мають право на відстрочення оплати пайового внеску на розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури до цільового фонду селищного бюджету. Заява подається до виконавчого комітету селищної ради не пізніше терміну сплати, має містити інформацію про суму та термін відстрочення відповідних платежів та відрахувань. Надана заява вважається невід’ємною частиною Договору.
 3. Граничний термін сплати пайового внеску не повинен перевищувати одного місяця після отримання об’єктом містобудування  декларації про готовність об’єкта до експлуатації.
 4. IV. Використання коштів.

Кошти, які надійшли від Забудовників на створення та розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури, використовуються виключно на створення та розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Любимівської селищної ради

 1. V. Заключні положення.

У разі невиконання Забудовником умов Договору щодо перерахування в повному обсязі коштів відповідно до вказаного Договору, виконавчий комітет селищної ради здійснює необхідні заходи щодо примусового стягнення вказаних коштів у судовому порядку.

Голова селищної ради                                                                                        Коновалов С.В.

Додаток №2
до рішення   селищної ради
№ ___  від 18.10. 2019 року

Договір

про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури  Любимівської ОТГ

 

 

„____”____________________ р

Уповноважена особа, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування», з однієї сторони та прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи(або найменування юридичної особи ) що діє на підставі ________________________ (далі – Замовник), з другої сторони уклали цей Договір про наступне.

 

І. Предмет Договору

 1. Відповідно до цього Договору Замовник зобов’язується взяти пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури та перерахувати до спеціального цільового фонду Любимівської селищної ради

на спеціальний рахунок селищного бюджету, відкритий в Управлінні Державного казначейства України в Херсонської області (рахунок № ________________, код _______, МФО _______, ККД ________, банк одержувача УДКСУ у Каховському районі)(далі – Спеціальний рахунок), грошові кошти на пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури у розмірі, що дорівнює ____ % відсотків від загальної кошторисної вартості будівництва (реконструкції) об’єкта містобудування, яка визначена проектною документацією, та затверджена в установленому законодавством порядку. Обсяг внеску визначено в Додатку 1 до договору, якій є його невід’ємною частиною.

 

ІІ.Зобов’язання Сторін.

 1. Замовник зобов’язується перерахувати (однією сумою або частинами за календарним планом) кошти, зазначені у розділі І цього Договору протягом одного місяця після прийняття об’єкту в експлуатацію, на рахунок цільового фонду селищної ради з призначенням платежу: „Пайова участь (внесок) у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Любимівської селищної ради
 2. За цим Договором з моменту зарахування на рахунок цільового фонду, передбачених цим Договором грошових коштів на пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Замовник передає право володіння, користування та розпорядження вказаними коштами селищній раді відповідно до їх цільового призначення та в порядку, передбаче ному чинним законодавством України.
 3. Кошти, отримані як пайова участь (внесок) замовників об’єктів містобуду вання, можуть використовуватися виключно на створення і розвиток інженер но-транспортної та соціальної інфраструктури Любимівської ОТГ.

 

ІІІ. Особливі умови. 

Обєкти, майно та інші активи, придбані  або створені за рахунок коштів Фонду, є комунальною власністю Любимівської  об’єднаної територіальної громади.

 

 1. IV. Відповідальність Сторін.
 2. У разі не виконання замовником будівництва умов Договору про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури   ради щодо перерахування в повному обсязі коштів, виконавчий комітет селищної ради за поданням управління житлово-комунального господарства  здійснює необхідні заходи щодо примусового стягнення вказаних коштів у судовому порядку.
  2. Замовник у випадку несвоєчасної сплати внеску, передбаченого розділом 1 цього Договору сплачує пеню в розмірі 0,1% за кожний день прострочення, але не більше облікової ставки НБУ від суми договору.
 3. Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання зобов`язань по цьому Договору, якщо це невиконання викликане обставинами форс-мажору.

 

 1. Строк дії договору
 2. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до повного ними виконання своїх зобов’язань за цим Договором.
  VІ. Інші умови.
 3. Зміни до цього договору вносяться в установленому законодавством порядку за взаємною згодою Сторін, шляхом укладання відповідних угод, які є невід’ємною частиною цього Договору або у судовому порядку.
 4. Одностороння зміна умов або одностороння відмова від цього Договору неприпустима.                                                                                                                          3. У випадках, не передбачених даним договором, сторони керуються чинним законодавством України.
 5. У випадку виникнення спору між управління житлово-комунального господарства та будівництва сільської ради і Замовником, що стосується виконання зобов`язань цього договору, сторони вживають заходи до їх врегулювання шляхом переговорів або у судовому порядку.
 6. Цей Договір складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, один з яких зберігається у Замовника, другий – у відділі.

 

VII. Адреси та реквізити Сторін. 

 

                                                      Додаток 1

                                                                                   до рішення ХІХ сесії сьомого

скликання від 18.10.2019 р. № ___

 

Положення
про цільовий фонд на благоустрій селища
Любимівка

Дане Положення розроблене відповідно до Бюджетного кодексу України, законів України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про благоустрій населених пунктів”,  та інших нормативно-правових актів.

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цільовий фонд на благоустрій селища Любимівка (надалі – Фонд) створюється у складі спеціального фонду бюджету територіальної громади селища Любимівка.

1.2. Фонд утворюється з метою  фінансової допомоги для вирішення першочергових завдань благоустрою селища.

1.3. Порядок формування і використання коштів Фонду регулюється чинним законодавством України, цим Положенням та іншими рішеннями  селищної  ради.

ІІ. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

2.1. Зазначені нижче терміни вживаються у цьому Положенні в такому значенні:

2.1.1. благоустрій населеного пункту –  комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення, осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покращання мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюються на території населеного пункту з метою її раціонального використання, належного утримання та  охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля;

2.1.2. територія – сукупність земельних ділянок, які використовуються для розміщення об’єктів загального  користування: парків, вулиць, провулків,проїздів, шляхів, набережних, прибудинкових територій, пляжів, кладовищ у межах населеного пункту;

2.1.3. утримання в належному стані території – використання її за призначенням відповідно до генерального плану населеного пункту, іншої містобудівної документації, правил благоустрою території населеного пункту, а також санітарне очищення території, її озеленення, збереження та відновлення об’єктів благоустрою;

2.1.4. заходи з благоустрою населеного пункту – роботи щодо відновлення, належного утримання та раціонального використання територій, охорони та організації упорядкування об’єктів благоустрою з урахуванням особливостей їх використання.

2.1.5. До об’єктів благоустрою населеного пункту належать:

1) території загального користування;
2) прибудинкові території;
3) території будівель та споруд інженерного захисту територій;

2.1.6. території загального користування включають:

а) парки (гідропарки, лугопарки, лісопарки, парки культури та відпочинку, парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва, спортивні, дитячі, історичні, національні, меморіальні та інші), рекреаційні зони, сади, сквери та майданчики;
б) пам’ятки культурної та історичної спадщини;
в) вулиці, дороги, провулки,  проїзди;
д) кладовища;

ІІІ. ЗАКОНОДАВЧА БАЗА

3.1. Фонд створений і діє відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про благоустрій населених пунктів”, Бюджетного кодексу України.

 

 

ІV. ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ ДОХІДНОЇ ЧАСТИНИ ФОНДУ

4.1. Дохідна частина Фонду формується за рахунок таких надходжень:

4.1.1. добровільні пожертви і внески суб’єктів підприємницької діяльності;

4.1.2. внески жителів селища на благоустрій територій загального користування (кладовищ).

V. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ДОХІДНОЇ ЧАСТИНИ ФОНДУ

5.1. Порядок формування дохідної частини фонду.

5.1.1. Обсяг надходжень до Фонду прогнозується при складанні бюджету селища на відповідний бюджетний період та уточнюється в процесі його виконання;

5.1.2. кошти передбачені п.4.1.1. сплачуються у довільному розмірі на рахунок цільового фонду;

5.1.4. плата згідно п.п.4.1.2. сплачується згідно рішення сесії у затвердженому рішенні розмірі;

5.1.5. внесення (перерахування) фізичними та юридичними особами коштів, визначених до сплати цим Положенням, здійснюється за рахунок Фонду за кодом 50110000 бюджетної класифікації доходів;

5.1.6. не використані у звітному бюджетному періоді кошти Фонду вилученню не підлягають і переносяться на наступний бюджетний рік.

VI. ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ФОНДУ

6.1. Кошти Фонду мають цільове призначення.

6.2. Обсяг видатків Фонду прогнозується при складанні бюджету на відповідний бюджетний період та уточнюється в процесі його виконання.

6.3. Розпорядники бюджетних коштів беруть на себе зобов’язання за Фондом виключно в межах відповідних фактичних надходжень до Фонду.

6.4. Використання коштів Фонду може проводитися за наступними напрямками:
– розвиток та підтримку благоустрою селища Любимівка та інші видатки, пов’язані з утриманням, експлуатацією, капітальним ремонтом об’єктів  благоустрою селища;
– роботи по благоустрою на кладовищах селища, а саме:  придбання, ремонт та встановлення огорожі, воріт, скошування трави, прибирання та вивезення сміття, оплата послуг із благоустрою кладовищ;
6.5. Безпосередній розподіл коштів Фонду, внесення змін до нього здійснюється за рекомендацією постійних депутатської комісі з питань планування бюджету та фінансів та з соціальних питань  з послідуючим затвердженням призначень в розрізі головних розпорядників коштів на сесії  ради;

6.6. При цьому розподіл коштів, що надходять відповідно до п.4.1.2. Положення проводиться на видатки,  пов’язані з благоустроєм смт Любимівка та  кладовищ. Що знаходяться на території смт Любимівка.

VII. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ ПРО ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ФОНДУ

7.1. Надходження та використання коштів Фонду здійснюється через управління Державної казначейської служби у Каховському  районі.

7.2. Моніторинг надходжень та використання коштів Фонду здійснюється комісією з питань планування бюджету та фінансів   селищної ради

7.3. Річний звіт про отримання та використання коштів Фонду складається головним розпорядником коштів після закінчення відповідного бюджетного періоду та подається на затвердження одночасно із затвердженням звіту про виконання бюджету Любимівської ОТГ.

7.4. Бухгалтерський облік фінансово-господарських операцій Фонду за напрямами використання коштів здійснюється головним розпорядником коштів.

7.5. Перевірка правильності використання коштів Фонду проводиться постійною комісією з питань  планування бюджету та фінансів     відповідно до чинного законодавства.

7.6. Контроль за правильністю використання коштів Фонду здійснюють постійні депутатські комісії селищної ради.

                                               VIII. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ.

8.1. Положення про цільовий Фонд на благоустрій селища, а також зміни і доповнення до нього затверджується виключно Любимівською селищною радою.

8.2. У випадку внесення змін до чинного законодавства, регуляторних актів місцевого значення, а також прийняття нових нормативно-правових актів відповідні зміни вносяться і до цього Положення.

 

 

 

Секретар селищної ради                                                                                         В.Г.Жужа

 

 

 

                         Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення селищної ради

Назва регуляторного акта: “Про утворення цільового фонду на благоустрій селища Любимівка та затвердження Положення про цільовий фонд на благоустрій селища Любимівка»

Розробник документа: виконавчий комітет Любимівської селищної ради

Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення селищної ради «Про утворення цільового фонду на благоустрій селища Любимівка та затвердження Положення про цільовий фонд на благоустрій селища Любимівка» підготовлено на виконання та з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 року №308.

1. Визначення проблеми

Прийняття даного рішення викликане необхідністю розроблення і здійснення заходів з утримання територій селища у належному стані, його санітарного очищення, збереження і утримання об’єктів загального користування в селищі. Оскільки коштів бюджету селищної ради на благоустрій смт. Любимівка катастрофічно не вистачає, з метою залучення коштів фізичних і юридичних осіб виникла необхідність створення цільового фонду у складі спеціального фонду селищної ради для акумуляції цих коштів та їх подальшого використання на цілі, передбачені в положенні.

2. Цілі державного регулювання

Удосконалення благоустрою території селища відповідно до Закону України „Про благоустрій населених пунктів”, який передбачає залучення коштів на договірній основі на благоустрій населених пунктів та пайову участь в утриманні об’єктів благоустрою населених пунктів.

3. Визначення альтернативних способів досягнення цілей.

1. Перша альтернатива – залишити дану ситуацію без змін.

Дана альтернатива є неприйнятною у зв’язку з тим, що не будуть досягнуті цілі у благоустрої селища,  які ставить перед собою селищна рада.

2. Друга альтернатива – прийняття рішення «Про утворення цільового фонду на благоустрій селища».

Дана альтернатива є актуальною та адекватною ситуації, що склалася та досягає завдань регулювання.

4. Механізм і заходи, які забезпечать розв’язання проблеми.

Для розв’язання проблеми, зазначеної в розділі 1 цього Аналізу, пропонується прийняти селищною радою рішення про утворення цільового фонду на благоустрій селища.

Рішення встановлює:

1. Положення про цільовий фонд на благоустрій:
– порядок формування фонду;
– порядок використання коштів та перелік робіт та об’єктів благоустрою;
– порядок звітності за використання коштів.

5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей

Запровадження рішення сесії Любимівської  селищної ради «Про утворення цільового фонду на благоустрій селища Любимівка та затвердження Положення про цільовий фонд на благоустрій селища Любимівка» забезпечить високу вірогідність досягнення поставлених цілей.

Розробка рішення сесії Любимівської селищної ради здійснюється за принципами:
– законності;
– гласності (відкритості та загальнодоступності);
– колегіальності.

6.Визначення показників результативності рішення

1. Показником результативності рішення є можливість отримати додаткові кошти та за рахунок цільового фонду покращувати благоустрій селища.

7. Обґрунтування терміну дії рішення

Строк дії зазначеного регуляторного акта не обмежений.

8. Показники результативності регуляторного акту.

Показники результативності регуляторного акту це:
– вищий рівень регулювання прав та обов’язків учасників правовідносин в сфері благоустрою;
– забезпечення в селищі чистоти і порядку на об’єктах благоустрою селища;
– підвищення відповідальності кожного мешканця селища за дотриманням благоустрою в смт Любимівка

9. Визначення заходів відстеження результативності рішення

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюється до дня набрання ним чинності.

 

 

Проект рішення сесії

 

Про створення у складі спеціального фонду

місцевого бюджету цільового фонду

на благоустрій селища Любимівка

 

 

Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 13 Бюджетного кодексу України, постановою Кабінету Міністрів України від 17.05.2002 року № 659 «Про затвердження переліку груп власних надходжень бюджетних установ, вимог щодо їх утворення та напрямів використання», враховуючи рішення сесії______________________

 


ВИРІШИЛА:

 

 1. Створити у складі спеціального фонду місцевого бюджету цільовий фонд на благоустрій селища Любимівка.
 2.  Затвердити Положення про цільовий фонд на благоустрій селища Любимівка згідно з додатком 1.
 1. 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Любимівської селищної ради з питань планування бюджету та фінансів   селищної ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Селищний голова                                                                                              С.В.Коновалов