Зміст

29.12.2018

 

ЛЮБИМІВСЬКА    СЕЛИЩНА    РАДА

Каховського   району       Херсонської   області

РІШЕННЯ

XIVсесії  селищної ради   сьомого  скликання

 

19.12.2018

смт Любимівка                                                             № 261

 

Про селищний бюджет

Любимівської ОТГ на 2019 рік

 

Відповідно Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», керуючись статтею 26 Закону України “Про місцеве самоврядування”, висновками постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування, інвестиційної діяльності, розвитку підприємництва та регуляторної політики Любимівська селищна  рада

ВИРІШИЛА:

  1. Визначити на 2019 рік:

доходи селищного бюджету у сумі 75 728 720,00 гривень, у тому числі доходи загального фонду селищного бюджету – 74 310 146,00 гривень та доходи спеціального фонду селищного бюджету – 1 418 574,00 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки селищного бюджету у сумі  75 728 720,00 гривень, у тому числі видатки загального фонду селищного бюджету – 74 310 146,00 гривень та видатки спеціального фонду селищного бюджету – 1 418 574,00 гривень;

профіцит за загальним фондом селищного бюджету у сумі ________ гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціального фондом селищного бюджету у сумі ________ гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів селищного бюджету у розмірі 40 000,00 гривень, що становить 0,05 відсотків видатків загального фонду селищного бюджету, визначених цим пунктом;

резервний фонд селищного бюджету у розмірі 350 000,00 гривень, що становить 0,5 відсотків видатків загального фонду селищного бюджету, визначених цим пунктом.

  1. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів селищного бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.
  2. Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.
  3. Затвердити на 2019 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами згідно з додатком 5 до цього рішення.
  4. Затвердити розподіл витрат селищного бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 36 929 410,00 гривень згідно з додатком 6 до цього рішення.
  5. Установити, що у загальному фонді селищного бюджету на 2019 рік:

1) до доходів загального фонду місцевих бюджетів належать доходи, визначені статтями 64  Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97  Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69 1 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України).

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені частиною першою  статті 72  Бюджетного кодексу України;

  1. Установити, що джерелами формування спеціального фонду селищного бюджету на 2019 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 69¹ Бюджетного кодексу України, а також такі надходження відповідно до Закону України “Про Державний бюджет України 2019 рік”.

2) у частині фінансування є надходження, визначені частиною другою статті 72 Бюджетного кодексу України та Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади;

8. Установити, що у 2019 році кошти, отримані до спеціального фонду селищного бюджету спрямовуються на реалізацію заходів, визначених Бюджетним кодексом України.

9. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:

·         Оплата праці працівників бюджетних установ;

·         Нарахування на оплату праці;

·         Придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

·         Придбання продуктів харчування;

·         Оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

·         Поточні трансферти місцевим бюджетам;

·         Поточні трансферти населенню.

10. Надати право УДКСУ у Каховському районі на обслуговування бюджетних коштів у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ установами банків державного сектору у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до частини другої статті 78 Бюджетного кодексу України.

11.  Селищному голові  забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених  бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2019 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

12.Розпорядникам бюджетних коштів забезпечити  у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо.

13. Надати право селищному голові здійснювати перерозподіл бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів за економічною класифікацією в межах загального обсягу бюджетних призначень по загальному та спеціальному (за винятком власних надходжень бюджетних установ).

14. Надати право селищному голові здійснювати з 01 січня 2019 року відповідно до розмежування видатків між бюджетами, визначеного Бюджетним кодексом України, з бюджету об’єднаної територіальної громади, утвореної згідно із Законом України “Про добровільне об’єднання територіальних громад” та перспективним планом формування територій громад, а також визнаної Кабінетом Міністрів України спроможною, видатків на забезпечення діяльності бюджетних установ, визначених у додатку 2 до цього рішення, з урахуванням вимог Закону України “Про добровільне об’єднання територіальних громад”.

15. Передати повноваження Каховській районній раді на проведення фінансування видатків по державним програмам соціального захисту населення, які здійснюються за рахунок субвенції з державного бюджету.

16. Рішення набирає чинності з 01 січня 2019 року.

17.  Додатки 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

18.  Головному розпоряднику бюджетних коштів  забезпечити оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

19. Контроль за виконання цього рішення покласти на  постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування, інвестиційної діяльності, розвитку підприємництва та регуляторної політики (голова комісії Сущенко Ю.В.).

 

Селищний голова                                                             С.В.Коновалов